ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รูปข่าว : ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้บัญชาการทหารบกนำกำลังพลในสังกัดร่วมทำบุญ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

วันนี้ (11 ส.ค.2560) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี พิธีจัดที่กองบัญชากองทัพบก ตั้งแต่ช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 86 รูป นิมนต์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

จากนั้นพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถึงช่วงทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้าทรงตรากตรำพระวรกายไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยาก ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินและประโยชน์ของบ้านเมือง

อีกทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ให้แนวทางพระราชทาน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรและราษฎรในชนบทได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า มีรายได้เพิ่มพูนเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมงานศิลปช่างฝีมือทุกแขนงให้ดำรงอยู่คู่ประเทศและสืบทอดถึงคนรุ่นหลัง ซึ่งประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ อีกทั้งพระราชกรณียกิจยังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ยกย่องเทิดทูน และในยามบ้านเมืองประสบภัยพิบัติ ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนได้พระราชทานพระราชทรัพย์กำลังใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักเมตตาธรรม สามัคคี ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มและสถิตย์ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

พล.อ.เฉลิมชัย ยังได้ร่วมไถ่ชีวิตกระบือจำนวน 6 ตัว ลงนามถวายพระพร โดยได้เข้าเยี่ยมและติดเข็มให้กำลังพลที่บริจาคเลือดถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลด้วย ทั้งนี้ กองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นกระราชกุศลจำนวน 430 รูป ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2560 และยังนำกำลังพลร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ขณะที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร และกล่าวอาศิรวาท พร้อมลงนามถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี

 

 

กลับขึ้นด้านบน