กฟน.รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน เดินหน้าสู่มหานครไร้สาย

กฟน.รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน เดินหน้าสู่มหานครไร้สาย

กฟน.รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน เดินหน้าสู่มหานครไร้สาย

รูปข่าว : กฟน.รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน เดินหน้าสู่มหานครไร้สาย

กฟน.ร่วมกับทุกภาคส่วน นำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าสู่มหานครไร้สาย

วันนี้ (11 ส.ค.2560) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” เพื่อขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดินและรื้อถอนเสาไฟฟ้า โดยนำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า เนื่องจากการพัฒนาของระบบโทรคมนาคมในประเทศไทยที่ส่งผลให้มีสายสื่อสาร เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการพาดสายสื่อสารที่รกรุงรัง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนทัศนียภาพและภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่ง กฟน. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายในปี 2559 ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดย กฟน.อนุญาตให้ผู้ประกอบการสายสื่อสาร สามารถใช้ท่อร้อยสายใต้ดินในส่วนที่สำรองไว้ในพื้นที่โครงการฯ พหลโยธิน นำสายสื่อสารลงใต้ดิน

โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการเช่าพื้นที่ท่อร้อยสาย และจัดตั้งให้มีบริษัทตัวแทนมาดำเนินการโดยต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะขายส่งไม่มีประชาชนรายย่อยเป็นลูกค้าโดยตรง เพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารรวมถึงเพื่อความโปร่งใส

สำหรับวิธีการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินได้นำเทคโนโลยี Air Blown System หรือการร้อยสายสื่อสารด้วยแรงดันลมมาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสามารถร้อยสายสื่อสารด้วยความเร็ว 100 เมตร / นาที มีระยะทางการควบคุมได้ไกลกว่า 4 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พื้นที่น้อยช่วยลดผลกระทบด้านการทำงานบนพื้นที่ผิวจราจร ทำให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมกับการรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ตามแผนงาน ภายในเดือน ก.ย.นี้

กฟน.ได้กำหนดการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ห้าแยกลาดพร้าว-คลองบางซื่อ (วันที่ 1-15 ส.ค.2560) ระยะที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ (วันที่ 16-31 ส.ค.2560) ระยะที่ 3 ถนนบางซื่อ-ซอยพหลโยธิน 7 (วันที่ 1-15 ก.ย.2560) และระยะที่ 4 ซอยพหลโยธิน 7-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (วันที่ 16-30 ก.ย.2560)

ทั้งนี้ เสาไฟฟ้าที่รื้อถอนแล้วรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 ต้น โดย กฟน.ได้ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาของกรุงเทพมหานคร ในการช่วยฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน เป็นระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร

กลับขึ้นด้านบน