ปณท เปิดบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิ

ปณท เปิดบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิ

ปณท เปิดบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิ

รูปข่าว : ปณท เปิดบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิ

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้ใช้เครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ ให้นักท่องเที่ยวส่งสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ ผ่านตู้เอพีเอ็ม ส่งไปยังปลายทาง นำร่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 จุด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้(11 ส.ค.2560) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท บอกว่า ขณะนี้ปณท ได้พัฒนาบริการเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือ เอพีเอ็ม ให้บริการรับฝากส่งสิ่งของทั้งใน และต่างประเทศ โดที่ผู้ใช้บริการทำได้ง่ายเพียงชั่งน้ำหนักสิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม เลือกปลายทางที่จะฝากส่ง และชำระเงิน เครื่องจะจำหน่ายซองกันกระแทกขนาด C4 ที่มีข้อความ “Post & Fly” กำกับอยู่ที่มุมซอง พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับประทับบนซองแทนตราประทับประจำวัน

จากนั้น จึงฝากส่งโดยให้บรรจุสิ่งของในซองที่ได้จากเครื่องเท่านั้น ผนึกสติ๊กเกอร์รอยประทับไปรษ ณียากรให้เรียบร้อย และวางซองดังกล่าวลงในช่องรับฝาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง และนักท่องเที่ยวกรณีมีสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน เช่น ของเหลวที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิ ลิตร โดยผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของผ่านเครื่องให้บริการดังกล่าวถึงปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทั่วโลก ด้วยการฝากส่งที่มีปลายทางในประเทศ 

 

 

จากนั้นไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ มีอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายในราคา 50 บาทต่อชิ้น สำหรับปลายทางต่างประเทศจะได้รับการจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ อัตราค่าบริการจะจัดแบ่งตามโซนหรือทวีป คือ ทวีปเอเชีย ค่าบริการ 400 บาท ทวีปยุโรป แอฟริกา กลุ่มโอเชียเนีย และโซนอเมริกา ค่าบริการ 450 บาท

 

ปัจจุบันนำร่องติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก 2 จุด คือ บริเวณหน้าพื้นที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ตม.) ฝั่งตะวันออก (Zone 2) และบริเวณท้าย Row D MTB ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 4 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนผู้ฝากส่งและสิ่งของที่ฝากส่งต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์  เช่น วัตถุมีคม สิ่งมีชีวิต วัตถุอัดก๊าซและวัตถุไวไฟ หากตรวจพบสิ่งของต้องห้ามฝากส่งจะถูกปฏิเสธจากอากาศยานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของไปรษณีย์ไทยและท่าอากาศยานฯ และหากตรวจสอบพบผู้กระทำผิดไปรษณีย์ไทยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน