" หาดบิเละ " ครองแชมป์ชายหาดท่องเที่ยวติด 5 ดาวน้ำทะเลสวยใส

" หาดบิเละ " ครองแชมป์ชายหาดท่องเที่ยวติด 5 ดาวน้ำทะเลสวยใส

" หาดบิเละ " ครองแชมป์ชายหาดท่องเที่ยวติด 5 ดาวน้ำทะเลสวยใส

รูปข่าว : " หาดบิเละ " ครองแชมป์ชายหาดท่องเที่ยวติด 5 ดาวน้ำทะเลสวยใส

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560 มีชายหาด 13 แห่งได้รับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก 5 ดาว และหาดบิเละ จ.กระบี่ ครองแชมป์มากที่สุด รวม 6 ปี

วันนี้ (11 ส.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.บอกว่า หลังจาก คพ.ได้จัดการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการ “ชายหาดติดดาว” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด และเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ซึ่งได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ คพ. ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560 

โดยชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก หรือระดับ 5 ดาว 13 หาด ได้แก่  1.หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี 2.หาดแหลมศาลา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 3.หาดอ่าวมะนาว กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.หาดอ่าวคา 5.หาดสามเส้า 6.หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 7.หาดท้ายเหมืองอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา 8.หาดอ่าวเกือก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

9.หาดไม้งาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 10.หาดแหลมโตนด 11.หาดเกาะรอก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ 12.หาดบิเละ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ และ13.หาดทรายเกาะลิดี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล

สำหรับเกณฑ์การประเมินชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560 มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ทั้ง น้ำ อากาศ ขยะตกค้างในทะเล และบนชายหาด คราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน 2. ด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 4. การจัดการด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2545 มาถึงปัจจุบัน คพ. ได้ประมินชายหาดมาแล้ว 390 แห่ง โดยพบว่า "หาดบิเละ" อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาวมาอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ในทุกครั้งที่มีการประเมินถึง 6 ปี คือ ในปี 2549 ,2550 ,2551,2552 ,2554 และ 2560


 

กลับขึ้นด้านบน