ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินช่วยน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท สัปดาห์นี้

ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินช่วยน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท สัปดาห์นี้

ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินช่วยน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท สัปดาห์นี้

รูปข่าว : ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินช่วยน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท สัปดาห์นี้

ธ.ก.ส.คาดว่า จะทยอยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 3,000 บาท สัปดาห์นี้ พร้อมเตรียมเสนอบอร์ด ปล่อยกู้ฉุกเฉินวงเงิน 10,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ 6 เดือน

สถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้นายสมบูรณ์ ดาศรีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเสนอคณะกรรมการ ธนาคารฯ พิจารณา มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม 44 จังหวัด ตามระดับความเสียหายที่ได้รับ วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี นาน 6 เดือน จากนั้นจะคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี เบื้องต้น เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคาร ได้รับผลกระทบ มากกว่า 70,000 ราย ใน 39 จังหวัด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 14,000 ล้านบาท

ส่วนการขอรับเงินเงินสินไหมจากการทำประกันภัยนาข้าว เกษตรกรที่ทำประกันภัย ต้องแจ้งความเสียหายกับเกษตรท้องที่ พร้อมกรอกแบบฟอร์ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสียหาย หากเอกสารครบถ้วน บริษัทประกัน จะสามารถจ่ายสินไหมตามเงื่อนไข สูงสุด ไร่ละ 1260 บาทได้ ภายใน 15 วัน

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาทนั้น ธนาคารฯพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัย ทั้งที่ เป็นลูกค้าธนาคาร และไม่ใช่ลูกค้าธนาคาร ภายใน สัปดาห์นี้

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน