เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่ลดการระบายน้ำ เหตุน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่ลดการระบายน้ำ เหตุน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่ลดการระบายน้ำ เหตุน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม

รูปข่าว : เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่ลดการระบายน้ำ เหตุน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม

น้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เจ้าหน้าที่ยังระบายน้ำออกเท่าเดิม เนื่องจากปริมาณเกินเกณฑ์ควบคุมสูงสุด ทำให้บางพื้นที่ท้ายเขื่อนยังมีน้ำท่วม

แม้ว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนลำปาวจะลดลงเหลือเพียงแค่ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ระดับน้ำในลำน้ำปาวยังมีปริมาณสูง โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเร่งระบายน้ำออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำที่ยังท่วมขังในหลายพื้นที่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ถูกนำมาติดตั้ง ไว้ที่บริเวณพนังกั้นน้ำลำปาวหลง บ้านหนองคอนชัย ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ 4 วันก่อน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและในเขตชุมชนที่อยู่ลุ่มต่ำ ให้พร่องน้ำออกได้เร็วขึ้น ซึ่งสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง

ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโมเมตร ติดริมลำปาวหลง จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาง ยังได้เพิ่มกระสอบทราย ตลอดแนวตลิ่ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้ น้ำในลำปาวหลง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขา ของลำปาว เอ่อล้น และกัดเซาะตลิ่ง ริมพนังกั้นน้ำเสียหายเพิ่มเติม

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชน ติดลำน้ำพาน ใน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบว่า ยังถูกน้ำท่วมขังนานกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้หน่วยงานท้องถิ่น ต้องย้ายสถานที่ราชการมาอยู่ภายในวัดดอนยานาง เป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว ล่าสุดเช้านี้ อยู่ที่ ประมาณ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน ประมาณ 14 ล้านลูกบากศก์เมตร แต่ยังคงระบายน้ำออกอยู่ที่ วันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร

ระดับน้ำที่เกินเกณฑ์ ควบคุมสูงสุด กว่า 200 ล้านลูกบาศก์ นี่หละ่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ยังทำให้เขื่อนลำปาว ยังไม่สามารถลดการระบายน้ำลงได้นะคะ ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ติดริมฝั่งลำปาง และลำพาน ยังมีน้ำท่วมขัง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน