ตร.ชี้ "ขนตาเรืองแสง" ไม่ผิดกฎหมาย แต่เสี่ยงตาบอด

ตร.ชี้ "ขนตาเรืองแสง" ไม่ผิดกฎหมาย แต่เสี่ยงตาบอด

ตร.ชี้ "ขนตาเรืองแสง" ไม่ผิดกฎหมาย แต่เสี่ยงตาบอด

รูปข่าว : ตร.ชี้ "ขนตาเรืองแสง" ไม่ผิดกฎหมาย แต่เสี่ยงตาบอด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ได้ประกาศให้ "ขนตาเรืองแสง" เป็นสินค้าห้ามขาย แต่ต้องแสดงสลากให้ถูกต้อง ย้ำคำเตือนแพทย์เสี่ยงตาบอดจากแสงอัลตราไวโอเลต

วันนี้ (14 ส.ค.2560) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ "ขนตาเรืองแสง" ซึ่งเป็นแฟชั่นใหม่โดยเอาหลอดไฟแอลอีดี (LED) มาติดบริเวณใต้ดวงตาและบนเปลือกตานั้น จากการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า สินค้าขนตาเรืองแสงมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน และใช้กาวเพื่อติดขนตา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.หลอดไฟแอลอีดี (LED) ที่เป็นตัวขนตาเรืองแสง ปัจจุบันถือเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นใหม่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ได้ประกาศเป็นสินค้าห้ามขายตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดจะผลิตเพื่อขาย หรือสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องมีการแสดงฉลากให้ถูกต้องตาม มาตรา 30 และข้อความบนฉลากตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 หากผู้ใดฝ่าฝืนโดยการไม่แสดงและมีการแสดงฉลาก แต่ฉลากมีข้อความไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะมีความผิดฐาน "ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30 มาตรา 31 อัตราโทษตามมาตรา 52 คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หมายเหตุ สินค้าขนตาเรืองแสง หากต่อไปเป็นสินค้าห้ามขายตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 56 คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ขนตาเรืองแสงที่มีหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็นส่วนประกอบ ยังไม่อยู่ในข่ายควบคุมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.). โดยในปัจจุบัน สมอ.จะมีกฎหมายตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ควบคุมเฉพาะหลอดไฟและอุปกรณ์ขับที่ให้ความสว่าง ส่วนขนตาเรืองแสงตามข่าวที่ปรากฎ มีวัตถุประสงค์เป็นแฟชั่นให้ความสวยงาม จึงยังไม่อยู่ในข่ายที่ต้องขออนุญาตจาก สมอ.ในการทำหรือนำเข้า หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายฯ

3.ในส่วนของ "กาว" ที่เป็นส่วนประกอบติดขนตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง การผลิตจำหน่าย หรือนำเข้าได้ต้องแสดงสลากตามที่สำนักงาน อย. บังคับไว้ให้ถูกต้อง คือ ใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ต้องแสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต วิธีใช้คำเตือน เดือนปีที่ผลิตและที่หมดอายุครั้งที่ผลิตและชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

4.ขณะนี้ได้มีคำเตือนของแพทย์ด้านจักษุวิทยาออกมาเตือนแล้วว่า หลอดแอลอีดีที่ติดกับเปลือกตานั้น จะทำให้ดวงตาได้รับอันตรายเนื่องจากแสงอัลตราไวโอเลตจะสะท้อนเข้าตาโดยตรง เสี่ยงต่อการเกิดต้อในตา ตาเสื่อมในระยะยาว และอาจถึงขั้นตาบอดได้

กลับขึ้นด้านบน