สำรวจตัวเลขปริมาณน้ำ 9 เขื่อนลุ่มน้ำชี-มูล ทรงตัวแล้ว

สำรวจตัวเลขปริมาณน้ำ 9 เขื่อนลุ่มน้ำชี-มูล ทรงตัวแล้ว

สำรวจตัวเลขปริมาณน้ำ 9 เขื่อนลุ่มน้ำชี-มูล ทรงตัวแล้ว

รูปข่าว : สำรวจตัวเลขปริมาณน้ำ 9 เขื่อนลุ่มน้ำชี-มูล ทรงตัวแล้ว

กรมชลประทาน เผยตัวเลขปริมาณน้ำ 9 เขื่อนในลุ่มน้ำมูล และชี เริ่มมีสถานการณ์ปกติ ทั้งระดับการเก็บกัก และอัตราการปล่อยของน้ำท้ายเขื่อน ในภาคอีสาน

วันนี้(14 ส.ค. 2560) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ราย งานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี รวม 9 เขื่อน ซึ่งภาพรวมพบว่ามีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 55 เหลือเพียงเขื่อนลำปาว ที่มีระดับน้ำกักเก็บยังสูงร้อยละ 84 ดังนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล

- เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 88 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 28 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.30 ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 0.35 ล้านลบ.ม.มีสัดส่วนน้ำเก็บกักตั้งแต่ร้อยละ 55 สูงสุดเพียงเขื่อนลำปาว ร้อยละ

- เขื่อนมูลบน มีปริมาณน้ำเก็บกัก 77 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 55 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.70 ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 0.40 ล้านลบ.ม.

 

 

- เขื่อนลำแซะ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 160 ล้าน ลบ.ม. หรือร้ยอละ 58 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 1.26 ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 0.70 ล้านลบ.ม.

- เขื่อนลำนางรอง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 72 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 61 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.00ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 0.33 ล้านลบ.ม.

- เขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1,339ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ68 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 11.68 ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 11.03 ล้านลบ.ม.

- เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 82 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 53 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.69 ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 0.0 ล้านลบ.ม.

 

 

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

- เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 94 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 57 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.30ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 0.00 ล้านลบ.ม. ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์

- เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1,583 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 65 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 5.37 ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 10.00 ล้าน ลบ.ม.

- เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1,673 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 84 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 11.85ล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณการระบาย 36.15ล้านลบ.ม. ไหลลงลำน้ำปาว

กลับขึ้นด้านบน