28 องค์กรออกแถลงการณ์ค้านหมายเรียก "ชยันต์ วรรธนะภูติ"

28 องค์กรออกแถลงการณ์ค้านหมายเรียก "ชยันต์ วรรธนะภูติ"

28 องค์กรออกแถลงการณ์ค้านหมายเรียก "ชยันต์ วรรธนะภูติ"

รูปข่าว : 28 องค์กรออกแถลงการณ์ค้านหมายเรียก "ชยันต์ วรรธนะภูติ"

28 เครือข่ายชาวบ้าน-องค์กรประชาชนทั่วประเทศ ออกแถลงการณ์คัดค้านนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกออกหมายเรียกให้พบพนักงานสอบสวน วันที่ 23 ส.ค.นี้ เหตุผลจัดการประชุมวิชาการเกิน 5 คนโดยไม่ได้รับอนุญาต ทวงถามเสรีภาพทางวิชาการ

วันนี้ (16 ส.ค.2560) จากกรณี ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ ได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ให้ไปพบพนักงานสอบ สวนในวันที่ 23 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ตามที่ได้มีพันเอกสืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ไปแจ้งความกล่าวหาว่า ดร.ชยันต์ และพวกรวม 5 คน มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างการประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอีก 4 คน ที่ได้รับหมายเรียกจากกรณีดังกล่าวด้วย คือ นายนลธวัช มะชัย นักศึกษาปริญญาตรี นายธีรมล บัวงาม นักศึกษาปริญญาโท นายชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางภัควดี วีระภาสพงษ์

เครือข่ายชาวบ้านและภาคประชาชน 28 องค์กรได้ออกแถลงการณ์ 5 ข้อ โดยยืนยันว่า
ดร.ชยันต์ คือ นักวิชาการที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนคนทุกข์คนยากมาโดยตลอดชีวิต เป็นผู้นำวิชาการมารับใช้สังคมเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยมาโดยตลอด ขณะที่การประชุมนานาชาติไทยศึกษา ซึ่งจัดขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็นการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง แต่คือ เวทีวิชาการที่ให้ความเห็นต่อประเด็นทางสังคมของประเทศไทย และประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมและรัฐไทยควรรับฟัง

ระบุไทยต้องปฏิบัติตามสัตยาบันเสรีภาพ 2 ฉบับ


นอกจากนี้การแสดงออกของดร.ชยันต์ และบุคคลตามหมายเรียกดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ ที่เป็นการแสดงออกทางวิชาการเท่านั้น หาใช่การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคีและให้สัตยาบันไว้ ได้กำหนดให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะมีเสรีภาพด้าน ความเห็น การแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมรวมทั้ง คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติซึ่งดูแลการปฏิบัติตาม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ไทยเป็นรัฐภาคีและได้ให้สัตยาบันรับรองไว้เช่นกัน

ซึ่งรัฐไทยในฐานะรัฐภาคี และผู้ให้สัตยาบันจะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกติกาทั้งสองฉบับดังกล่าว พวกเราขอยืนยันว่า เสรีภาพทางวิชาการเป็นหนึ่งในประเด็นที่รัฐต้องเคารพและปกป้องสิทธิ ไม่ใช่ละเมิดสิทธิเสียเอง และเสรีภาพทางวิชาการย่อมหมายถึงเสรีภาพของประชาชนที่ต้องได้รับความคุ้มครอง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอนการแจ้งข้อกล่าวหาต่ออาจารย์ชยันต์และพวกในทันที และรัฐหรือหน่วยงานใดๆจะต้องไม่ใช้อำนาจแห่งตนในการดำเนินคดีกับบุคคลใดที่ได้ใช้สิทธิในการแสดงออกทางวิชาการและแสดงออกทางความเห็นต่างใดๆ

 

รายชื่อ 28 องค์เครือข่าย

1. เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
2. กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ จ.แพร่
3. กลุ่มอนุรักษ์ต้น้ำท่าแซะ จ.ชุมพร
4. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
5. สมาพันธ์กะเหรี่ยงแห่งสยาม
6. สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล (คสจ.)
7. กลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือ
8. กลุ่มตะกอนยน จ.แพร่
9. เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
10. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
11. เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำโขง จ.อุบลราชธานี
12. กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านบุญเรือง จ.เชียงราย
13. สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
14. สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
15. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
16. เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
17. เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ
18. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
19. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงล้านนา
20. กลุ่มรักษ์เชียงของ
21. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง
22. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย กลุ่มแอทนอร์ท
23. กลุ่ม The Mekong Butterfly
24. สมัชชา 9 เขื่อน 1แม่น้ำ จ.นครศรีธรรมราช
25. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
26. สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
27. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
28. มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

กลับขึ้นด้านบน