"ไทยพีบีเอส" ฉายสารคดี "อยุธยาที่ไม่รู้จัก" ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น.

"ไทยพีบีเอส" ฉายสารคดี "อยุธยาที่ไม่รู้จัก" ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น.

"ไทยพีบีเอส" ฉายสารคดี "อยุธยาที่ไม่รู้จัก" ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น.

นอกจากมิติการสงคราม "กรุงศรีอยุธยา" ยังมีความสำคัญอีกหลายแง่มุม ทั้งความเป็นเมืองท่า และความเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อประวัติศาสตร์ในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งประวัติศาสตร์แง่มุมนี้ นำมาเสนอผ่านรายการ "อยุธยาที่ไม่รู้จัก"

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส" ฉายสารคดี "อยุธยาที่ไม่รู้จัก" ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น.

ไม่เพียงลวดลายงดงาม แต่เทคนิคตีแผ่นทอง ดุนลาย ยังสะท้อนว่าชาวสยามเป็นช่างกะไหล่ทองชั้นดี ร่ำรวยด้วยกรรมวิธีและเชิงศิลป์ หากสิ่งที่ลึกลงไปภายใต้ความงดงามของ "เครื่องทองวัดราชบูรณะ" ยังแสดงถึงความมั่งคั่งของ "กรุงศรีอยุธยา" สันนิษฐานว่ามาจากความสามารถด้านการค้าขาย เป็นเมืองหลวงแห่งแลกเปลี่ยนนานาชาติ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นราชธานียืนยงถึง 417 ปี

แง่มุมประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาที่ตีความผ่านหลักฐานทางโบราณคดีในกิจกรรม "ตามรอยอยุธยาที่ไม่รู้จัก" จากรายการสารคดีมุมมองใหม่ทางไทยพีบีเอส นำเสนอประวัติศาสตร์นอกกรอบพงศาวดารและมิติสงคราม เพื่อฉายภาพอดีตราชธานีที่มีส่วนต่อพัฒนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากแง่มุมทางวิชาการแล้ว สารชุดนี้ยังมีสถานที่ถ่ายทำหลายแห่ง นอกจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา ยังแทรกสภาพสังคม เช่น วัดพนัญเชิง เน้นอธิบายชุมชนที่เป็นส่วนประกอบของวัด และความเป็นตลาดน้ำที่รวมสินค้าทุกมุมโลก สะท้อนความเป็นเมืองท่าสำคัญ ไปจนถึงสภาพปัจจุบันที่ความเป็นเมืองน้ำของอยุธยาไม่เหมือนเก่า ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคม

จากเมืองท่ากรุงศรีอยุธยาราชธานี ศูนย์กลางอำนาจแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ยังเป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยว เรื่องราวจากประวัติศาสตร์ถูกนำมาบอกเล่าผ่านสารคดี "อยุธยา ที่ไม่รู้จัก" ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน