ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน

ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน

ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน

ที่ประชุม ครม.สัญจรวันนี้ (22 ส.ค.) เห็นชอบแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำใน 8 พื้นที่ภาคอีสาน ครอบคลุม 18 จังหวัด พร้อมให้ 3 หน่วยงาน เสนอโครงการที่มีความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกกว่า 8,800 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสานอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 ส.ค.2560) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ถึงข้อเสนอแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน และเห็นชอบในการกำหนดพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างเป็นระบบจำนวน 8 พื้นที่ ครอบคลุม 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดในลุ่มน้ำเลยตอนล่าง ลุ่มน้ำเลยห้วยหลวง ลุ่มน้ำแม่น้ำสงคราม ลุ่มน้ำพุงน้ำก่ำ ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำมูลตอนบน และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง โดยกรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขานุการของ กนช.ได้วิเคราะห์พื้นที่ภัยแล้งทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 84.2 ล้านไร่ พบเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาคอีสาน 40.9 ล้านไร่ ขณะที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้งประเทศมี 45.4 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคอีสาน 15.9 ล้านไร่

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้กรมชลประทาน กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกรมทรัพยากรน้ำ เสนอโครงการที่มีความพร้อมเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมปี 2561 อีก 348 โครงการ เป็นเงินงบประมาณกว่า 8,820 ล้านบาท ซึ่งจะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดรวม 4.49 แสนไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 107 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 348 โครงการ เป็นโครงการเร่งด่วนตามแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสานระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำภาพรวมทั้งประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2561-2569 รวมกว่า 12,000 โครงการ วงเงินรวมกว่า 333,000 ล้านบาท โดยแบ่งแผนการจัดน้ำเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเริ่มตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ระยะที่ 2 ปี 2561-2562 และระยะที่ 3 เริ่มจากปี 2563-2569

กลับขึ้นด้านบน