รองอธิการบดีจุฬาฯ ลาออก หลังถูกสั่งชดใช้กรณีนำเงินสหกรณ์ไปฝาก "นพเก้าร่วมใจ"

รองอธิการบดีจุฬาฯ ลาออก หลังถูกสั่งชดใช้กรณีนำเงินสหกรณ์ไปฝาก "นพเก้าร่วมใจ"

รองอธิการบดีจุฬาฯ ลาออก หลังถูกสั่งชดใช้กรณีนำเงินสหกรณ์ไปฝาก "นพเก้าร่วมใจ"

รูปข่าว : รองอธิการบดีจุฬาฯ ลาออก หลังถูกสั่งชดใช้กรณีนำเงินสหกรณ์ไปฝาก "นพเก้าร่วมใจ"

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังถูกสั่งชดใช้กรณีนำเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ

วันนี้ (23 ส.ค.2560) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในนามของนายทะเบียนสหกรณ์ ออกคำสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 52 (พ.ศ.2553-2555) และ ชุดที่ 53 (พ.ศ.2555-2557) ชดใช้ค่าเสียหายกรณีนำเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัดนั้น

ทาง รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี เพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบสหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด พบความผิดปกติของการดำเนินงานและสั่งเลิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา

กลับขึ้นด้านบน