พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

รูปข่าว : พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

องค์กร MI ที่ดูแลผู้ป่วยในศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน รายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ( AH1N1 ) จำนวน 3 คน ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ( 23 ส.ค.) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงาน วิทยุด่วนที่สุดที่ มส.0018.2 / 667 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รายงานการเกิดโรค ระบาดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ( AH1N1 ) ในพื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ได้รับเชื้อดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. ด.ญ.Naw Hser Ek Ka อายุ 1 ปี 9 เดือน , 2. ด.ญ.Naw Paw Twat Wah อายุ 4 ปี 9 เดือน และ 3. นางสาว Naw Si อายุ 16 ปี

ล่าสุดทาง อำเภอสบเมย โดยนายวิภาสกร กิติคำ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสบเมย ประสานงานไปยังสาธารณสุขอำเภอสบเมย นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมโรคและประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งประสานกับองค์กรเอกชน IM นำแพทย์และพยาบาล เข้าพื้นที่พักพิงเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณ โรงพยาบาลสนามในศูนย์อพยพ หอพัก บ้านเรือน และสถานที่เสี่ยงอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกลุ่มองค์กรเอ็นจีโอที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ห้ามเข้าไปในศูนย์อพยพอย่างเด็ดขาด เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 5 ก.ย. 2560

กลับขึ้นด้านบน