ตำรวจภาค 5 เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

ตำรวจภาค 5 เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

ตำรวจภาค 5 เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

รูปข่าว : ตำรวจภาค 5 เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 นำหลังคาของโรงจอดรถ มาติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ช่วยลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 47

วันนี้ (28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ใช้ภายในสำนักงานฯ โดยการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาเซลล์ กว่า 700 แผ่น บนหลังคา เป็นหนึ่งในโครงการประหยัดพลังงานของตำรวจภูธรภาค 5 และเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยนอกจากจะจอดรถได้เพียงอย่างเดียว ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ อาคารสำนักงานกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และอาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค 5 ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีการใช้ไฟฟ้า 3,500 หน่วย ต่อเดือน แต่หลังจากมีการติดตั้งและใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงเหลือประมาณ 1,800 หน่วยต่อเดือน หรือ ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบปกติได้ถึงร้อยละ 47

การใช้พลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยประหยัดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีผลกระทบ และนอกจากการนำพลังงานทดแทนมาใช้แล้ว กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ยังมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ให้เจ้าหน้าที่ทุกแผนกนำไปปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งการใช้ไฟฟ้าในจุดอื่นๆ ที่ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ยังไม่ครอบคลุม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ภายในอาคารสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กว่า 40 ล้านบาท และดำเนินการจัดสร้างโดยกรมพัฒนางานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กลับขึ้นด้านบน