สผ.แจงพิจารณา "EHIA"โรงไฟฟ้าเทพา ครบถ้วน

สผ.แจงพิจารณา "EHIA"โรงไฟฟ้าเทพา ครบถ้วน

สผ.แจงพิจารณา "EHIA"โรงไฟฟ้าเทพา ครบถ้วน

รูปข่าว : สผ.แจงพิจารณา "EHIA"โรงไฟฟ้าเทพา ครบถ้วน

เลขาธิการ สผ. ยืนยันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา มีการพิจารณา EHIA ครบถ้วนจากการส่งข้อมูลให้คชก.6 ครั้ง จนมีมาตรการป้องกันครบถ้วนสมบูรณ์

วันนี้(28 ส.ค.2560) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสผ. ชี้แจงกรณีผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ระงับรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจ.สงขลา โดยยืนยัน ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณารายงานอีเอชไอเอ และให้ความเห็นเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2558 คชก.ได้ประชุมพิจารณารายงานรวมทั้งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมรวม 6 ครั้ง โดยนำประเด็นการคัดค้านโครงการ มาพิจารณาด้วย และมีมติเห็นว่ารายงานฯ มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณา จึงรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานอีเอชไอเอฉบับสมบูรณ์เสนอ สผ. พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สำหรับการมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วมร่วมมาโดยตลอด ทั้งระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นการพิจารณารายงาน และขั้นอนุมัติโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นฯ ครบทุกตำบลในพื้นที่ศึกษา ครอบ คลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 7 กลุ่มหลัก เห็นว่าโครงการฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์

กลับขึ้นด้านบน