6 บริษัท ยื่นประกวดราคาจัดการ “ขยะตกค้าง” เกาะสมุยกว่า 2 แสนตัน งบกว่า 3 ล้านบาท

6 บริษัท ยื่นประกวดราคาจัดการ “ขยะตกค้าง” เกาะสมุยกว่า 2 แสนตัน งบกว่า 3 ล้านบาท

6 บริษัท ยื่นประกวดราคาจัดการ “ขยะตกค้าง” เกาะสมุยกว่า 2 แสนตัน งบกว่า 3 ล้านบาท

รูปข่าว : 6 บริษัท ยื่นประกวดราคาจัดการ “ขยะตกค้าง” เกาะสมุยกว่า 2 แสนตัน งบกว่า 3 ล้านบาท

จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปิดรับเอกสารประกวดราคาแก้ปัญหาขยะตกค้างบนเกาะสมุย กว่า 2 แสนตัน มีบริษัทสนใจยื่นเอกสาร 6 บริษัท ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท

วันนี้ (28 ส.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพกองขยะที่ตกค้างและสะสมรวมกันในพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย เครื่องแยกขยะและเตาเผาขยะ ไม่สามารถใช้งานได้มานานกว่า 8 ปี ขณะนี้ยังต้องรอ บริษัทเข้ามาบริหารจัดการขยะที่มีประมาณ 2 แสนตัน

 

 

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดให้บริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง งบประมาณ 3 ล้าน 2 แสนบาท มีระยะเวลา 1 ปี มีผู้สนใจยื่นเอกสาร 6 บริษัท จากที่ขอรับเอกสาร 18 บริษัท

ผู้ชนะประกวดราคาจะต้องจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ 2 แสนตัน และควบคุมกระบวนการให้ได้ตามมาตรฐาน ตามที่กรมควบคุมมลพิษ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

 

 

น.ส.เตือนใจ สมวงษ์ ชาวบ้าน ม.5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และอยู่ด้านทิศใต้ของกองขยะเห็นว่า การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะตั้งแต่การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนำขยะเปียก เช่น เศษอาหารไปใช้ประโยชน์

ขณะที่นายอานนท์ วาทยานนท์ ภาคประชาสังคม อ.เกาะสมุย เห็นว่า การนำขยะ 2 แสนตัน ออกจากเกาะสมุยไปทิ้งที่อื่นจะเป็นการสร้างภาระและมลพิษ ให้กับพื้นที่ใหม่ที่ไม่ใช่เกาะสมุย

 

 

ในระหว่างที่เกาะสมุยมีปัญหาจัดการขยะ ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคม สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหาจริงจัง เพื่อร่วมรณรงค์และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในส่วนขยะที่เพิ่มใหม่ เฉลี่ยวันละ 150-200 ตัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน