นำร่อง 4 อุทยานขุดน้ำบาดาลเติมให้สัตว์ป่า

นำร่อง 4 อุทยานขุดน้ำบาดาลเติมให้สัตว์ป่า

นำร่อง 4 อุทยานขุดน้ำบาดาลเติมให้สัตว์ป่า

รูปข่าว : นำร่อง 4 อุทยานขุดน้ำบาดาลเติมให้สัตว์ป่า

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมขุดบ่อน้ำบาดาลให้สัตว์ป่า นำร่องใน 4 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เช่น ห้วยขาแข้ง แก่งกระจาน กุยบุรี และเขาอ่างฤาไน รวม 20 บ่อ เพิ่มแหล่งน้ำในระบบนิเวศ และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนโดยรอบและสัตว์ป่า คาดประเมินผลโครงการหน้าแล้งปี 61

วันนี้ (29 ส.ค.2560) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. บอกว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า นำร่องใน 4 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวม 20 บ่อ โดยใช้ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำบาดาลผ่านท่อเข้าไปเติมในแหล่งน้ำผิวดินบริเวณแอ่งกระทะ คือ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติแห่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงพื้นที่ที่พบเกิดไฟป่าบ่อย เช่น เขตป่าอนุรักษ์พรุโต๊ะแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส เพื่อป้องกันและระงับปัญหาไฟป่าช่วงหน้าแล้งด้วยการเร่งสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการใช้น้ำบาดาลรักษาระบบนิเวศป่าไม้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ บรรเทาปัญหาไฟป่าช่วงหน้าแล้ง และเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า ถือเป็นแนวทางลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับสัตว์ป่า ควบคู่กับ การติดตามผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบด้านการบุกรุกเข้ากินพืชผลของสัตว์ป่า และการเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาล ทั้งปริมาณ และคุณภาพที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับระบบนิเวศและสัตว์ป่าในพื้นที่เป้าหมาย คาดว่าจะประเมินผลจากโครงการที่ช่วงหน้าแล้งปี 2561

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบา ดาล บอกว่า  น้ำบาดาลส่วนเกิน ที่สูบมาเติมในแอ่งกระทะจะล้น และไหลไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศโดยรอบ ซึ่งช่วยลดปัญหาขาดแคลนแห่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ทำให้สัตว์ป่าที่เคยออกไปหากินนอกพื้นที่กลับเข้ามาอาศัยและดำเนินชีวิตในเขตป่าเช่นเดิม ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบจะไม่เกิดความขัดแย้งกับสัตว์ป่าอีกในอนาคต

 

กลับขึ้นด้านบน