ชาวบ้านน้ำชุนร้องตรวจสอบใช้งบประชารัฐทำประปาหมู่บ้าน ส่อไม่โปร่งใส

ชาวบ้านน้ำชุนร้องตรวจสอบใช้งบประชารัฐทำประปาหมู่บ้าน ส่อไม่โปร่งใส

ชาวบ้านน้ำชุนร้องตรวจสอบใช้งบประชารัฐทำประปาหมู่บ้าน ส่อไม่โปร่งใส

รูปข่าว : ชาวบ้านน้ำชุนร้องตรวจสอบใช้งบประชารัฐทำประปาหมู่บ้าน ส่อไม่โปร่งใส

ชาวบ้านน้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เรียกร้องหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการประชารัฐของกรรมการหมู่บ้าน หลังเชื่อว่ามีการนำเงินงบประมาณ ไปปรับปรุงต่อเติมระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่โปร่งใส

วันนี้ (29 ส.ค.2560) ชาวบ้านน้ำชุน หมู่ที่ 15 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการประชารัฐ หมู่บ้านละ 200,000 บาท และหมู่บ้านละ 500,000 บาท ที่ใช้ปรับปรุงต่อเติมระบบน้ำประปาหมู่บ้านของบ้านน้ำชุน หลังเชื่อว่ามีการบริหารงานไม่มีความโปร่งใส

 

 

นายอุกฤษฎ์ สุขพลสงคราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านน้ำชุน ระบุว่า ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 15 ต.น้ำชุน มีจำนวน 192 ครัวเรือน 50 ครัวเรือน เจาะน้ำบาดาลใช้เอง ส่วนที่เหลือใช้น้ำประปาจากบ่อบาดาล ซึ่งเดิมมีเพียงบ่อเดียวและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำในอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ต่อมาจึงทำประชาคมหมู่บ้านขุดบ่อบาดาล และเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณกับกองทุนหมู่บ้านฯ และโครงการประชารัฐ โดยได้รับการอนุมัติทั้ง 2 โครงการ หลังจากนั้นจึงขอเปลี่ยนโครงการแต่เจ้าหน้าภาครัฐไม่ให้เปลี่ยนประกอบกับมีลูกบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยและร้องเรียน ทำให้โครงการ 500,000 บาท ต้องยุติการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทั่งมีการร้องเรียนไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

จิตติมา พาภักดี หนึ่งในชาวบ้านที่ร้องเรียน ระบุว่า ไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีมติขุดบ่อบาดาลในหมู่บ้านถึง 2 แห่ง แทนที่จะนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ประโยชน์อื่นให้ลูกบ้าน อีกทั้งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสภาพน้ำกลับมีสีน้ำตาลขุ่นและมีตะกอน

พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานใน จ.เพชรบูรณ์ ระบุว่า ได้สั่งการให้ สทบ.เพชรบูรณ์และนายอำเภอหล่มสักลงพื้นตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวว่ามีความซ้ำซ้อนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ พร้อมแจ้งผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

 

 

ผู้สื่อข่าวสำรวจสภาพน้ำประปาจากบ่อบาดาลทั้ง 4 จุดในหมู่ที่ 15 บ้านน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พบว่า น้ำจากบ่อบาดาลที่ชาวบ้านเจาะใช้เองตามครัวเรือน และน้ำจากบ่อบาดาลที่ใช้งบประมาณจากโครงการประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีสีขุ่นและมีตะกอนที่แตกต่างกัน ชาวบ้านบ้างส่วนจึงตั้งข้อสงสัยว่า การดำเนินการขุดบ่อบาดาลของโครงการรัฐนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการได้มาตรฐานหรือไม่ รวมถึงงบประมาณขุดบ่อบาดาลจากโครงการรัฐทั้ง 2 โครงการน่าจะมีความซ้ำซ้อนกัน

กลับขึ้นด้านบน