กำลังพลฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ฉุดชักราชรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กำลังพลฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ฉุดชักราชรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กำลังพลฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ฉุดชักราชรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รูปข่าว : กำลังพลฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ฉุดชักราชรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กรมสรรพาวุธทหารบก ฝึกซ้อมกำลังพลครั้งสุดท้ายในปฏิบัติการฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะไปร่วมซ้อมเป็นส่วนรวมกับทุกภาคส่วนในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเดือนกันยายน

วันนี้ (31 ส.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 441 นาย ได้ร่วมกันซักซ้อมการปฏิบัติในการฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ กทม. (ทุ่งสีกัน) โดยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กรมสรรพุธทหารบกได้ดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฉุดชักราชรถมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดเลือกกำลังพลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ส่วน คือ กำลังพลประจำราชรถพระนำ 79 นาย กำลังพลประจำพระมหาพิชัยราชรถ 222 นาย และกำลังพลประจำเกรินบันไดนาค 110 นาย

 

 

การซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถวันนี้ เป็นการจำลอง 3 จุดสำคัญ ตามหน้าที่ของริ้วขบวนที่ 2 ซึ่งถือเป็นริ้วขบวนที่เป็นหัวใจหลัก เนื่องจากเป็นการอัญเชิญพระโกศเคลื่อนสู่พระเมรุมาศ เป็นการจำลองฝึกริ้วขบวนตามหมายกำหนดการพระราชพิธีพระบรมศพในครั้งก่อน แบ่งเป็นดังนี้

จุดที่ 1 แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำลองขั้นตอนการอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ

จุดที่ 2 คือ การเคลื่อนริ้วขบวนไปตามถนนสายกลางเข้าสนามหลวง และอัญเชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่

จุดที่ 3 คือ การเวียนอุตราวัตรก่อนอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

 

 

กรมสรรพาวุธได้รับมอบหมายฝึกซ้อมกำลังพลทั้งหมดในริ้วขบวนที่ 2 จากทั้งหมด 6 ริ้วขบวน แบ่งเป็นราชรถพระนำ และพระมหาพิชัยราชรถสำหรับอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สู่พระเมรุมาศท้องสนามหลวง

 

 

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมในห้วงต่อไปมีดังนี้

- การซ้อมย่อย ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในห้วงวันที่ 4-19 กันยายน 2560 และ 21 , 28 กันยายน 2560

- การซ้อมย่อยในพื้นที่จริง ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 7 , 14 ตุลาคม 2560

- ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เป็นการซ้อมใหญ่ ณ พื้นที่จริง

- ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันประกอบพระราชพิธี

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบูรณะราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาพิชัยราชรถ เพื่ออันเชิญพระโกศทองใหญ่จากพระบรมมหาราชวัง เข้าสู่พื้นที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นอกจากนี้ได้จัดสร้างราชรถปืนใหญ่ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถ ประกอบริ้วขบวนในการเวียนรอบพระเมรุมาศ ก่อนอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นสู่พระเมรุมาศ ที่สำคัญได้รับมอบให้จัดกำลังพลเข้าร่วมการปฏิบัติในการฉุดชักราชรถร่วมในขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีด้วย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน