กนย.ไทยพีบีเอส แถลงขายตราสารหนี้ CPF

กนย.ไทยพีบีเอส แถลงขายตราสารหนี้ CPF

กนย.ไทยพีบีเอส แถลงขายตราสารหนี้ CPF

รูปข่าว : กนย.ไทยพีบีเอส แถลงขายตราสารหนี้ CPF

คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกแถลง กรณีการขายตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้มีคำแถลง กรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีมติให้ขายตราสารหนี้ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไปนั้น

บัดนี้ ส.ส.ท.ได้ขายตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายรับจากการขาย ๑๙๓,๙๒๖,๐๙๗.๐๖ บาท (ซื้อ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๓,๙๒๙,๕๙๑.๖๐ บาท) และมีรายรับเป็นดอกเบี้ยรวมสองครั้ง เป็นเงิน ๕,๓๖๔,๔๙๓.๙๔ บาท รายรับจากการขายและดอกเบี้ย เป็นเงิน ๑๙๙,๒๙๐,๕๙๑.๐๐ บาท

คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

กลับขึ้นด้านบน