เตรียมยื่นค้านปรับขึ้นค่าโดยสารบีทีเอส

เตรียมยื่นค้านปรับขึ้นค่าโดยสารบีทีเอส

เตรียมยื่นค้านปรับขึ้นค่าโดยสารบีทีเอส

รูปข่าว : เตรียมยื่นค้านปรับขึ้นค่าโดยสารบีทีเอส

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เร่งรัดให้กรุงเทพฯ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำสั่งศาล พร้อมขอให้ทบทวนการขึ้นค่าโดยสารในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เตรียมยื่นค้านปรับขึ้นค่าโดยสารบีทีเอส

เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ร่วมกันคัดค้านกรณีที่รถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งการปรับขึ้นค่าโดยสาร โดยมีการกำหนดใช้ในวันที่ 1 ต.ค.ที่จะถึงนี้ โดยเครือข่ายที่คัดค้าน เปิดเผยข้อมูล โดยอ้างถึงรายได้และผลกำไรของ BTS ว่า มีการปรับตัวดีขึ้นจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตขึ้นราคาค่าโดยสาร

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า เตรียมส่งหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ทบทวนอนุมัติให้รถไฟฟ้าบีทีเอสขึ้นค่าโดยสาร และขอให้บริษัทชะลอการขึ้นราคาจนกว่าจะมีการดำเนินให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกทั้ง 23 สถานี ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้มีที่ว่างสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการมีความกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. และให้มีราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 ซม. รวมถึงให้ติดสัญลักษณ์คนพิการทั้งในและนอกตัวรถที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ด้วย

น.ส.สารี ระบุว่า กรณีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2557 ศาลตัดสินให้กรุงเทพมหานคร และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมกันดำเนินการให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทุกสถานีเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 24 พ.ย.2558 แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จตามคำสั่งศาล

ขณะที่นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ กล่าวว่า ถึงแม้ทาง BTS จะอ้างสิทธิในสัมปทานที่สามารถขึ้นราคาค่าโดยสารได้ทุกๆ 18 เดือน แต่ต้องมองถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก เพราะสิ่งที่ BTS กำลังทำอยู่นั้นคล้ายกับว่าเป็นการระดมทุนจากประชาชนเพื่อสนับสนุนองค์กรตนเองทั้งๆ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน