หลายจังหวัดภาคอีสานเร่งก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

หลายจังหวัดภาคอีสานเร่งก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

หลายจังหวัดภาคอีสานเร่งก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคอีสานเร่งก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาธิการและผังเมือง จ.นครราชสีมา เริ่มเทปูนและวางผังดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลองบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.2560

นอกจากนี้ยังกำหนดจัดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ในอีก 31 อำเภอ โดยจะใช้สถานที่เมรุภายในวัดต่างๆ รวมทั้งหมด 23 แห่งและสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่วัดอีก 9 แห่ง ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการไปแล้วและกำหนดประดับตกแต่งให้เสร็จไม่เกินวันที่ 10 ต.ค.2560

เช่นเดียวกับ จ.มุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลาง เพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาว จ.มุกดาหาร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ให้ดำเนินการทุกจังหวัดและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลักพอเพียงและเรียบง่าย

ส่วนที่ จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เช่นกัน ซึ่งพระเมรุมาศจำลองที่จะสร้างนี้มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 20 เมตร 77 เซนติเมตร ไม่รวมฉัตร 9 ชั้น และรอบๆพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจะประดับด้วยดอกดาวเรืองประมาณ 20,000 ต้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งให้เสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.2560

 

 

กลับขึ้นด้านบน