ปรับย้ายทหารปี 60 สอดคล้องสถานการณ์-ยึดเอกภาพกองทัพ

ปรับย้ายทหารปี 60 สอดคล้องสถานการณ์-ยึดเอกภาพกองทัพ

ปรับย้ายทหารปี 60 สอดคล้องสถานการณ์-ยึดเอกภาพกองทัพ

รูปข่าว : ปรับย้ายทหารปี 60 สอดคล้องสถานการณ์-ยึดเอกภาพกองทัพ

การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2560 ไม่เพียงสะท้อนถึงการพิจารณาตำแหน่งสำคัญตามหลักอาวุโส และความเหมาะสม แต่ยังเห็นภาพเชื่อมโยงระหว่างกองทัพกับรัฐบาล คสช. อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิด "พล.อ.ประยุทธ - พล.อ.ประวิตร" ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ

การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลในสถานการณ์พิเศษยังคงมีความสำคัญต่อทั้งเสถียรภาพในกองทัพและแรงหนุนรัฐบาลในช่วงโค้งสุดท้ายโรดแมปสะท้อนจากบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2560 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 990 นาย โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญ คือพล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายทหารจากสายบูรพาพยัคฆ์ เติบโตจากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ต้องทำหน้าที่ประสานระหว่างกองทัพและรัฐบาล แทนพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล

ขณะที่ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แทน พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ตามเส้นทาง และตามคาดการณ์ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการปรับย้ายระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนใหญ่ล้วนเป็นนายทหารที่เติบโตภายในกองบัญชาการกองทัพไทยเองที่ต้องจับตามอง คือ กองทัพบกมีตำแหน่งมีสำคัญระดับ 5 เสือ ทบ. ที่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้แล้ว คือพล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 1 และคนที่ 2

ขณะที่ระดับกองทัพภาคที่ 1 เป็นนายทหารจากเส้นทางบูรพาพยัคฆ์ได้รับตำแหน่ง หลังจากรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาก่อนหน้านี้ทั้ง พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และพล.ต.ธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 ทำให้การปรับย้ายนายทหารของกองทัพในเดือนตุลาคม ปี 2561
ยิ่งน่าสนใจและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกองทัพ หลังพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 และพล.ท.อภิรัชต์ นายทหารสายบู๊ ถูกถูกคาดหมายอาจจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไป

ขณะเดียวกัน กองทัพเรือเป็นเหล่าทัพที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายตำแหน่งในปีนี้ นับตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยพล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มีคุณสมบัติครบทั้งความอาวุโสและผ่านตำแหน่งสำคัญในกองทัพเรือมาแล้ว โดยเฉพาะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือแทน พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ขณะที่ คู่แคนดิเดท พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ซึ่งรับผิดชอบโครงการจัดหาเรือดำน้ำชั้นหยวนจากจีน ในฐานะประธานโครงการจัดหาเรือดำน้ำ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ

ภาพรวมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2560 จึงไม่เพียงยึดโยงสถานการณ์บ้านเมืองให้สามารถทำหน้าที่ประสานสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล แต่ยังคำนึงถึงความเหมาะสมและสายการบังคับบัญชาในกองทัพ เพื่อให้กองทัพยังคงความเป็นเอกภาพได้ แม้จะต้องอยู่ภายใต้รัฐบาล คสช.

 

กลับขึ้นด้านบน