ร่วมอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้า “เผ่าอาข่า” ปี 2560

ร่วมอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้า “เผ่าอาข่า” ปี 2560

ร่วมอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้า “เผ่าอาข่า” ปี 2560

รูปข่าว : ร่วมอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้า “เผ่าอาข่า” ปี 2560

โรงเรียนดอยแสนใจ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีโล้ชิงช้า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชนเผ่าอาข่าให้เยาวชนได้สืบสาน มีเด็กเล็กๆ ชาวอาข่ามาร่วมงานและเต้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ หรือ บ่ฉ่องตุ๊ อย่างสนุกสนาน

วันนี้ (4 ก.ย. 2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานประเพณีโล้ชิงช้า ประจำปี 2560 ของโรงเรียนดอยแสนใจ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าและเป็นการอนุรักษ์การโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอาข่า ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบสานและอยู่คู่กับชาวอาข่าสืบไป

 

 

ภายในงานนอกจากมีการจัดให้มีการโล้ชิงช้าแล้ว ยังมีการแสดงการละเล่นของชนเผ่าอาข่ามากมาย โดยเฉพาะการเต้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ หรือ บ่ฉ่องตุ๊ จากเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ระดับประถม ตลอดจนชาวอาข่าในชุมชน พร้อมจัดนิทรรศการอาหารและของเล่นชนเผ่า โดยมีเด็กๆ และชาวอาข่าในหมู่บ้านแสนใจพัฒนา ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

งานโล้ชิงช้า ชาวอาข่าเรียกว่าแย้ขู่อ่าเผ่ว เป็นประเพณีของชนเผ่าอาข่าที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการผ่อนคลายช่วงเสร็จสิ้นการเพาะปลูกและผลผลิตกำลังเจริญงอกงาม

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน