สธ.ชี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น แนะมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

สธ.ชี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น แนะมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

สธ.ชี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น แนะมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

รูปข่าว : สธ.ชี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น แนะมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าแนวโน้มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในสัปดาห์นี้จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งกรมควบคุมโรคแนะนำให้ใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อลดการแพร่เชื้อและเลี่ยงการรับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ร่างกาย

มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" โดยปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ หรือจาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและมีไข้สูง ควรพบแพทย์

ซึ่งมาตรการนี้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามเพื่อลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้ออื่นเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากระยะนี้กระทรวงสาธารณสุขพบแนวโน้มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 ส.ค.2560 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 85,290 คน คิดเป็นอัตราป่วย 130.36 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 12 คน

โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จ.ระยอง, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, จันทบุรี และ จ.หนองคาย นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังพบรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนรวม 5 เหตุการณ์ โดยเกิดในโรงเรียน 3 เหตุการณ์ เรือนจำ และศูนย์อพยพฯ อย่างละ 1 เหตุการณ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

ด้านนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงกรณีได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค หลังพบว่าผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในบางเรือนจำ ว่า ได้มีแนวทางร่วมกันคือ 1.แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกัน ควบคุมโรค, 2.ดำเนินมาตรการ "1น - 2ม - 3ต" ในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคในเชิงรุก ได้แก่ 1น คือ นโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค, 2ม คือ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและดำเนินงานตามมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่ยกระดับมาตรฐานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ 3ต คือ เติมเต็มความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมโรค เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3.บูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคหรือจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา

 

กลับขึ้นด้านบน