พบ “ข้าราชการไทย” ป่วยออฟฟิศซินโดรมพุ่ง – เสี่ยงความดัน-ไขมันเลือดสูง-เบาหวาน

พบ “ข้าราชการไทย” ป่วยออฟฟิศซินโดรมพุ่ง – เสี่ยงความดัน-ไขมันเลือดสูง-เบาหวาน

พบ “ข้าราชการไทย” ป่วยออฟฟิศซินโดรมพุ่ง – เสี่ยงความดัน-ไขมันเลือดสูง-เบาหวาน

รูปข่าว : พบ “ข้าราชการไทย” ป่วยออฟฟิศซินโดรมพุ่ง – เสี่ยงความดัน-ไขมันเลือดสูง-เบาหวาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบแนวโน้มความสุขในการทำงานขององค์กรภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ข้าราชการไทยเสี่ยงเป็นโรคความดัน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และออฟฟิศซินโดรม เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย

วันนี้ (5 ก.ย. 2560) นายศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลคนในองค์การภาครัฐในปี 2560 จำนวน 1,912 คน พบว่า 1 ใน 3 ของข้าราชการ ยังมีความเสี่ยง 3 โรค คือ ความดัน ไขมันเลือดสูง และเบาหวาน

ที่น่าสนใจคือในปีนี้เริ่มพบแนวโน้มโรคออฟฟิศซินโดรมจากอาการภูมิแพ้ที่มีความถี่สูงขึ้น มีภาวะเนือยนิ่ง ออกกำลังกายน้อย ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มีการขาด ลา มาสายบ่อยขึ้น และ 1 ใน 5 มีภาวะความเครียดจากการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

ส่วนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาในระบบราชการ โดยพบว่า มีผู้ดื่มหรือสูบเป็นประจำร้อยละ 6 ส่วนกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวาย ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 90 ทั้งนี้ ยังพบว่ามีแนวโน้มภาระหนี้สินมากขึ้น จากปี 2553 ภาระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านบาท ส่วนปี 2560 ภาระหนี้ขยับมาที่ 1-3 ล้านบาท ซึ่งอันดับ 1 ของภาระหนี้คือ ที่อยู่อาศัยร้อยละ 56 ตามด้วยหนี้เงินผ่อนชำระสินค้าและบริการที่สูงร้อยละ 45

ขณะที่นางสุวรรณี คำมั่น ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. กล่าวว่า การก้าวสู่สังคม 4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีส่วนสำคัญ ซึ่งการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กร นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานด้วย ทั้งนี้พบว่า ระดับความสุขในองค์กรภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 36 และในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 72

 

กลับขึ้นด้านบน