ทส.สลับเก้าอี้ระดับข้าราชการระดับ 10 จำนวน 8 เก้าอี้

ทส.สลับเก้าอี้ระดับข้าราชการระดับ 10 จำนวน 8 เก้าอี้

ทส.สลับเก้าอี้ระดับข้าราชการระดับ 10 จำนวน 8 เก้าอี้

รูปข่าว : ทส.สลับเก้าอี้ระดับข้าราชการระดับ 10 จำนวน 8 เก้าอี้

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ตำแหน่ง โดยจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีคพ.ได้กลับไปอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันนี้ (5 ก.ย.2560) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทส.ดังนี้ นายสมชัย มาเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ทส. น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทช. เป็นรองปลัด ทส.

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นรองปลัดทส. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือคพ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ. เป็นอธิบดีทช. ส่วนนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดทส. เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แทน นายสกล ฐินะกุล ที่ถูกย้ายเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายเสนิมยศ สมมั่น รองปลัดทส. เป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายจตุพร เคยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในช่วงพ.ศ. 2552  และย้ายมาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2553 เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทั่งปี ก.ย.2558 ถูกโยกมานั่งรองปลัด ทส.  และนั่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ส่วนนายสุพจน์ มีรายงานว่าอาจจะได้ดูแลภาพรวมด้านน้ำของสำนักทรัพยากรน้ำ และกฎหมายน้ำที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำในตอนนี้ 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน