ครม.อนุมัติงบกลาง 800 ล้าน เดินหน้าโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ครม.อนุมัติงบกลาง 800 ล้าน เดินหน้าโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ครม.อนุมัติงบกลาง 800 ล้าน เดินหน้าโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบกลาง 800 ล้าน เดินหน้าโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คณะรัฐมนตรีว่า มีมติเห็นชอบใช้งบกลางรายจ่ายประจำปี 60 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงินกว่า 804.705 ล้านบาทสำหรับโครงการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ3 ปี คนละ 600 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (5 ก.ย.2560) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า มีมติเห็นชอบใช้งบกลางรายจ่ายประจำปี 60 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงินกว่า 804.705 ล้านบาทสำหรับโครงการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี คนละ 600 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเดิมผู้มาลงทะเบียนกันยายน 2559 จำนวน 154,855 คน และใช้งบที่จัดสรรจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปกว่า 1,613 ล้านบาทนั้นยังไม่เพียงพอ

ทั้งนี้คาดว่าระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ก.ย.2560 จะมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 351,000 คน

ยังอนุมัติจัดสรรงบกลางปี 2560 จำนวน 106 ล้านบาท เพื่อจัดโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 แหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าเข้าใจหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดที่ จ.ปทุมธานี คลอง 5

กลับขึ้นด้านบน