ครม.เห็นชอบ ให้ ขรก.บวชถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9" ไม่นับเป็นวันลา

ครม.เห็นชอบ ให้ ขรก.บวชถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9" ไม่นับเป็นวันลา

ครม.เห็นชอบ ให้ ขรก.บวชถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9" ไม่นับเป็นวันลา

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบ ให้ ขรก.บวชถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9" ไม่นับเป็นวันลา

ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 16-30 ต.ค. 2560

วันนี้ (5 ก.ย.2560) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท ทั้ง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 ในโครงการตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมคณะสงฆ์และหน่วยงานของรัฐ ให้จัดในวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม จังหวัดละ 89 คน รวมทั้งหมด 6,853 คน

แนวทางในการจัดงานต้องมีหน่วยงานจัดทำเป็นโครงการที่มีการกำหนดรายละเอียดไว้ชัดเจน และพิธีการต้องจัดให้สมพระเกียรติ เรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลับขึ้นด้านบน