มติ กบง.ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มกิโลกรัมละ 0.67 บาท

มติ กบง.ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มกิโลกรัมละ 0.67 บาท

มติ กบง.ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มกิโลกรัมละ 0.67 บาท

รูปข่าว : มติ กบง.ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มกิโลกรัมละ 0.67 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตามแนวโน้มราคาก๊าซในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (6 ก.ย.2560)

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่าที่ประชุม กบง.ได้ปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจี (LPG) เดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้น 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม จาก 20 บาท 49 สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็น 21 บาท 15 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มถัง 15 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 10 บาทต่อถัง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ (6 ก.ย.2560) ทำให้ราคาก๊าซหุงต้มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มเป็นถังละ 353 บาท จากราคาแนะนำของกรมการค้าภายในที่ 343 บาท

สาเหตุการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มครั้งนี้เนื่องมาจากราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลก เดือนกันยายน ปรับเพิ่มขึ้น 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 490 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 16.25 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.69 บาทต่อกิโลกรัม แต่มีการใช้กลไกกองทุนน้ำมันชดเชยราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมชดเชยที่ 2.7559 บาทต่อกิโลกรัม เป็นชดเชย 3.5719 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภค

นับเป็นการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มครั้งแรก หลังเปิดเสรีนำเข้าก๊าซแอลพีจีเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 แต่ว่าก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เคยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม 10 บาท โดยครั้งนั้นราคาก๊าชแอลพีจีเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 67 สตางค์ ส่งผลให้ราคาขายจากกิโลกรัมละ 20 บาท 29 สตางค์ เป็น 20 บาท 96 สตางค์

พร้อมทั้งมีการปรามร้านอาหารจานด่วนไม่ให้ขึ้นราคา เพราะเมื่อเฉลี่ยแล้วต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นจานละ 10 สตางค์ เนื่องจากก๊าซ 15 กิโลกรัม 1 ถัง สามารถทำอาหารได้ 200-300 จาน จึงไม่มีเหตุผลให้ปรับเพิ่มราคาอาหารจานด่วน

ขณะที่เดือนพฤษภาคม มีการปรับลดราคาก๊าซหุงต้มลงจาก 20 บาท 96 สตางค์ เป็น 20 บาท 49 สตางค์ ส่งผลให้ก๊าซถัง 15 กิโลกรัม ปรับลดลงถังละ 7 บาท โดยกรมการค้าภายในปรับราคาแนะนำขายปลีกก๊าซถัง 15 กิโลกรัม ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมค่าขนส่งที่ถังละ 343 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน