กรมบังคับคดีเปิดประมูล "แอร์บัส" 30 ล้านบาท นัดแรกยังไม่มีคนสนใจ

กรมบังคับคดีเปิดประมูล "แอร์บัส" 30 ล้านบาท นัดแรกยังไม่มีคนสนใจ

กรมบังคับคดีเปิดประมูล "แอร์บัส" 30 ล้านบาท นัดแรกยังไม่มีคนสนใจ

รูปข่าว : กรมบังคับคดีเปิดประมูล "แอร์บัส" 30 ล้านบาท นัดแรกยังไม่มีคนสนใจ

กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด เครื่องบินแอร์บัส AIRBUS A310 - 222 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นัดแรกวันนี้ (6 ก.ย.) ยังไม่มีผู้เข้ามาประมูล ราคาประเมินเริ่มต้น 30 ล้านบาท

วันนี้ (6 ก.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบังคับคดีเปิดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 1 หมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน คือเครื่องบิน AIRBUS COMPANY 1,Round point Maurice Bellonte,Blagnac-FRANCE A-310 -222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ ที่ท่าอากศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ราคาเริ่มต้นที่ 30 ล้านบาท โดยมีนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมดูแลการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในงาน

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันขายทอดตลาดแต่ละนัดไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากพื้นที่จอดอากาศยานเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และผู้ที่สนใจจะแข่งขันต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท สำหรับผู้ที่ประมูลทรัพย์ได้จะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวกับอากาศยาน ต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 6 ก.ย.2560 เป็นเงินจำนวน 4,266,666 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และคิดเป็นรายวันๆ ละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ส่วนผู้ที่เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้รับคืนได้ทันที

 

 

สำหรับกำหนดการขายทอดตลาดอากาศยาน 6 นัด โดยนัดที่ 2 ในวันที่ 27 ก.ย.2560 นัดที่ 3 วันที่ 18 ต.ค.2560 นัดที่ 4 วันที่ 8 พ.ย.2560 นัดที่ 5 วันที่ 29 พ.ย.2560 และนัดที่ 6 วันที่ 20 ธ.ค.2560 เวลา 10.00 น ที่หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งผลการขายทอดตลาดอากาศยานในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าชมและมีผู้แทนฝ่ายโจทก์มาดูแลการขาย แต่ยังไม่มีผู้สนใจในการวางหลักประกันเข้าสู้ราคา ซึ่งจะมีการขายในนัดที่ 2 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ร้อยละ 90 จากราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี นัดที่ 3 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ร้อยละ 80 นัดที่ 4 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ร้อยละ 70 และจะมีราคาคงที่ที่ร้อยละ 70 ในนัดถัดไปจนถึงนัดที่ 6

กลับขึ้นด้านบน