ชี้ ม.44 คสช.ยังอุดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่หมด

ชี้ ม.44 คสช.ยังอุดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่หมด

ชี้ ม.44 คสช.ยังอุดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่หมด

รูปข่าว : ชี้ ม.44 คสช.ยังอุดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่หมด

วงเสวนาวิชาการเวที "รัฐบาลใหม่-คอร์รัปชั่นเก่า" สะท้อนรัฐบาล คสช.กับการใช้อำนาจพิเศษ ตามมาตรา 44 ยังไม่แก้ปัญหาทุจริตได้ จริง ระบุแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอาจเป็นช่องว่าง จี้ตรวจสอบโครงการในกองทัพ

วันนี้ (6 ก.ย.2560) เวทีเสวนาวิชาการ "รัฐบาลใหม่-คอร์รัปชั่นเก่า" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ไม่ได้เพียงสะท้อนถึงการใช้อำนาจพิเศษมาตรา 44 ของคสช. แต่ผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ ยังชี้ถึงการใช้อำนาจรัฐในการปูทาง ด้วยยุทธาสตร์ชาติ 20 ปีอาจจะเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้มาตรา  44 ของคสช. ตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการประจำ แต่ไม่กลับตรวจสอบในกองทัพ จึงเกิดคำถามถึงบรรทัดฐานในการตรวจสอบ และต้องการเรียกร้องให้ตรวจทุจิรตโครงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรณีโครงการขุดลอกคูคลองขององค์การทหารผ่านศึก โครงการอุทยานราชภักดิ์ 

ด้านนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บอกว่า  มาตรา 44 ทำให้การตรวจสอบการใชอำนาจเป็นไปได้ยาก และยังขาดการเปิดเผยถึงกระบวนการลงโทษผู้ทุจริตให้คนในสังคมรับรู้ ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรม


ส่วนนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน  ชี้ว่า ปัญหาการทุจริต ยังเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง เพราะมีการกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ปี จึงเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ได้

 

 

กลับขึ้นด้านบน