"เจนวาย” เสี่ยงหนี้พุ่ง 2.13 ล้านล้านบาท

"เจนวาย” เสี่ยงหนี้พุ่ง 2.13 ล้านล้านบาท

"เจนวาย” เสี่ยงหนี้พุ่ง 2.13 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : "เจนวาย” เสี่ยงหนี้พุ่ง 2.13 ล้านล้านบาท

ผลสำรวจ พบ “กลุ่มเจนวาย” หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-36 ปี เสี่ยงหนี้สินพอกพูน ไม่เหลือเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ หลังพบมียอดหนี้พุ่งสูงกว่า 2.13 ล้านล้านบาท และยังค้างจ่ายสูงถึงร้อยละ 20

วันนี้ (6 ก.ย.2560) ที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำข้อมูลเครดิตบูโรมาตีแผ่ เเละชี้ให้เห็นถึงปัญหาการก่อหนี้ของคนอายุน้อย และผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณ หลังพบกลุ่มนี้ยังมีหนี้สะสมสูง และหนี้เสียจำนวนมาก


หนี้ครัวเรือนไทยไตรมาสแรก ของปี ที่ร้อยละ 78.6 ต่อจีดีพี ในจำนวนนี้ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร พบว่า หนี้จากกลุ่มคนเพิ่งเรียนจบ และทำงานไม่นาน อายุประมาณ 20-36 ปีเพิ่มขึ้น โดยมียอดหนี้รวมกันสูงกว่า 2.13 ล้านล้านบาท และยังเป็นหนี้เสีย ที่ค้างจ่ายเกิน 3 เดือน ประมาณร้อยละ 20

โสมรัศมิ์ จันทรรัตน์ หน.กลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลจากบิ๊กเดต้า ของเครดิตบูโร ระหว่างเดือนธันวาคม 2552-กรกฎาคม 2559 เอกซ์เรย์พฤติกรรมการกู้ของคนไทย เพื่อหวังให้รัฐบาล ประเมินสถานการณ์และวางนโยบายได้อย่างเหมาะสม และตรงจุด

โดยปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ คือ การที่รัฐบาลออกนโยบายรถคันแรก อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งผลักให้คนกลุ่มเจนวาย เริ่มก่อหนี้กับสถาบันการเงิน แต่การขาดทักษะการเงินส่วนบุคคลที่ดีพอและรายได้ไม่แน่นอน ทำให้เป็นกลุ่มคนนี้ มีหนี้เสียสูงถึงร้อยละ 37

ประกอบกับ โปรโมชั่นดาวน์ต่ำ ผ่อนนาน ของร้านค้า ที่ร่วมกับสถาบันการเงิน ทำให้คนเป็นหนี้เพิ่มขึ้นสวนทางกับสัดส่วน การก่อหนี้เพื่อซื้อบ้าน ที่บ่งชี้ว่า คนไทยเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้ เพียงร้อยละ 10 ทั้งที่ การก่อหนี้ประเภทนี้ เป็นสินทรัพย์ที่จำเป็น และสะท้อนความมั่นคงของชีวิตและรายได้

อีกหนึ่งตัวเลขที่น่าตกใจ คือ 1 ใน 10 ของคนไทย ที่เป็นหนี้ในระบบสถาบันการเงิน เป็นหนี้กับธนาคาร 5 แห่ง และ1 ใน 6 คน มีสัญญาเงินกู้ มากถึง 5 สัญญา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคนกลุ่มเจนวาย ในกรุง เทพ และจังหวัดหัวเมืองต่างๆ ซึ่งขอสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเงินด่วน บ้างกู้ซื้อรถยนต์บ้างซื้อรถมอร์เตอร์ไซด์ เนื่องจาก เป็นสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย หลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนปรน มากกว่า สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน

นอกจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ที่มีประวัติเป็นเอ็นพีแอล ทีมวิจัย ยังมีความเป็นห่วงสถาน การณ์คนวัยหลังเกษียณในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นหนี้พอกพูนจากการกู้เงินทำการเกษตรสะสมมานานและต่อเนื่อง ไม่นับหนี้ใหม่ ที่จำเป็นต้องกู้ เมื่อประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ หรือโรคแมลงต่างๆ อีกด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน