ขึ้นค่าแรง 700 บาทต่อวัน เสี่ยงกระทบธุรกิจบริการ

ขึ้นค่าแรง 700 บาทต่อวัน เสี่ยงกระทบธุรกิจบริการ

ขึ้นค่าแรง 700 บาทต่อวัน เสี่ยงกระทบธุรกิจบริการ

รูปข่าว : ขึ้นค่าแรง 700 บาทต่อวัน เสี่ยงกระทบธุรกิจบริการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้ปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ต่อวันเป็น 700 บาทต่อวัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จะกระทบต่อธุรกิจบริการ ที่ใช้ลูกจ้างจำนวนมาก ระบุตัวเลขเทียบเงินเดือนขั้นต่ำระดับปริญญาตรี

วันนี้ (10 ก.ย.2560) นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 600 -700 บาท เป็นไปไม่ได้กับภาวะเศรษฐกิจเวลานี้ เพราะอัตรานี้เท่ากับเกือบ 20,000 บาทต่อเดือน มากกว่าเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาท จะกลายเป็นการกดดันเงินเดือนวุฒิการศึกษาอื่นๆ ด้วย

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯกล่าวด้วยว่า หากมีการปรับขึ้นค่าแรงเป็น 700 บาทต่อวัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจบริการ เช่น โรง แรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร เพราะมีลูกจ้างจำนวนมาก ขณะที่โรงงานขนาดกลางและใหญ่จะไม่กระทบมากนัก เพราะปรับตัวด้วยการหันไปใช้เครื่องจักรเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2556 ที่ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวันแล้ว

ขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยหากจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นอัตราเดียวเหมือนในอดีต เพราะสภาพเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดเติบโตแตกต่างกัน และการปรับขึ้นควรขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคณะกรรมการไตรภาคี

สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้เรียกร้องให้ยกเลิกการคิดค่าจ้างขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานแบบเดิม ที่จะพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำในปี 2561 เพราะไม่เพียงพอต่อการค่าครองชีพในแต่ละวัน โดยต้องการให้นิยามค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้า ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวอีก 2 คน ซึ่งควรอยู่ที่วันละ 600-700 บาท

กลับขึ้นด้านบน