ตรวจสอบบริษัทเอกชนยึดป่าชุมชนห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบบริษัทเอกชนยึดป่าชุมชนห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบบริษัทเอกชนยึดป่าชุมชนห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น

รูปข่าว : ตรวจสอบบริษัทเอกชนยึดป่าชุมชนห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น

ที่ดินป่าชุมชนห้วยเม็ก บ้านหนองแต้ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น วันนี้บางส่วนของแปลงที่ดินถูกปิดกั้น และสร้างทางใหม่ เพื่อความสะดวกของโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบย้อนหลัง ขั้นตอนการทำประชาคมฟังความเห็นชาวบ้าน ก่อน กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้ พบว่า ชาวบ้านจำนวนหนึ่งคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ตรงกับเอกสารของกระทรวงมหาดไทย ที่ระบุว่า ไม่มีใครคัดค้าน

 

พื้นที่กว่า 30 ไร่ถูกเช่าโดยบริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ต้นไม้ประดู่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในแปลงผืนป่าสาธารณะแห่งนี้ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากที่ดิน เล่าว่า ได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นป่าชุมชน และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องป่าชุมชนห้วยเม็กได้รับการออกเอกสารสิทธิ์ เป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เมื่อปี 2526 ที่ดินแปลงนี้จึงกลายเป็นที่ดินสาธารณะ แต่การเช่าพื้นที่ป่าชุมชนที่ดินสาธารณะในราคาไร่ละ 1,000 บาท จึงถูกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสม

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบย้อนหลัง เพื่อพิสูจน์ว่า การทำประชาคมฟังความเห็นชาวบ้าน ถูกต้องหรือไม่ ก่อนนำไปสู่ หนังสือการอนุญาตจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2559

ย้อนกลับไปในปี 2555 เดือน ต.ค. บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ขอทำประชาพิจารณ์ชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านดงว่า เห็นด้วยหรือไม่หากมีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่ เดือน มิ.ย.2557 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าตามคำร้องของเอกชน หลังจากทำประชาคมตำบลบ้านดง แต่ในการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านที่บ้านหนองแต้ หมู่ 5 และ หมู่ 6 วันที่ 13 มี.ค.2558 ชาวบ้านที่คัดค้าน อ้างว่า ผู้นำชุมชนนำรายงานชื่อที่เห็นในชอบเรื่องอื่น ไปสวมชื่อเห็นชอบโครงการให้เช่าพื้นที่ของบริษัทเอกชนเดือน ส.ค.2558 คณะกรรมการพิจารณาจังหวัดขอนแก่น จึงอนุมัติส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีมหาดไทยลงนาม แต่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยืนยันทำตามระเบียบกฎหมาย

 

สภาพปัจจุบันป่าชุมชนห้วยเม็กบางส่วนถูกปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงาน และตัดถนนผ่านป่าเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนย้ายอุปกรณ์ แต่ในระยะตามสัญญาเช่า 5 ปี ชาวบ้านกังวลว่า บริษัทเอกชนซึ่งได้รับอนุมัติให้เช่าพื้นที่สามารถแผ้วถางป่า และสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อป่าทั้งหมด ขณะที่ไทยพีบีเอสได้ติดต่อตัวแทน บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อให้ชี้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ได้รับคำตอบว่าจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง

 

กลับขึ้นด้านบน