เตรียมเสนอโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เข้า ครม.วันนี้

เตรียมเสนอโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เข้า ครม.วันนี้

เตรียมเสนอโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เข้า ครม.วันนี้

รูปข่าว : เตรียมเสนอโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เข้า ครม.วันนี้

วันนี้กรมสรรพสามิตจะนำกฎหมายโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ในสินค้า 3 รายการ คือ สุรา บุหรี่ และไพ่ เสนอเข้า ครม.พิจารณาเพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้จริง พร้อมกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้ ยืนยันการปรับโครงสร้างภาษีใหม่

วันนี้ (12 ก.ย. 2560) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะเป็นการปฏิรูปการคำนวณและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งหมด โดยรวมกฎหมายสรรพสามิตจากที่มีอยู่ 7 ฉบับ รวมเป็นฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่แล้ว จำนวน 13 สินค้า กับ 4 บริการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจทานจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์นี้ และเมื่อรวมกับภาษีใน 3 สินค้าที่จะเสนอ ครม.ในรอบนี้ ก็จะมีอัตราภาษีครบถ้วนในทุกรายการ

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการที่เคยเสียภาษีอยู่แล้วกระทบมากนัก ยกเว้นกลุ่มที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง อาจได้รับผลกระทบมากกว่า ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ อย่างเช่น ภาษีค่าความหวาน ก็มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวถึง 2 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบให้

สำหรับการพิจารณาอัตราภาษีบาปโดยเฉพาะสุราและยาสูบแบบใหม่ กรมสรรพสามิตจะมีการจัดเก็บภาษีทั้งสองขา จากเดิมที่เลือกเก็บเพียงขาใดขาหนึ่งที่เสียมากสุด โดยแนวทางใหม่จะเก็บทั้งภาษีตามความฟุ่มเฟือย หรือตามราคาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้สินค้าที่มีราคาขายแพงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าราคาถูก และอีกขาหนึ่งจะเป็นการเก็บตามปริมาณที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ยาสูบที่มีน้ำหนักต่อมวนมากก็จะถูกเก็บภาษีแพงกว่าที่มีมวนขนาดเล็ก

ทั้งนี้ หลังจากที่โครงสร้างภาษีบาปหรือสุรา ยาสูบผ่าน ครม.แล้ว คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในคืนวันที่ 15 ก.ย. หรือช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย. เพื่อต้องการดูแลไม่ให้ตลาดเกิดความแตกตื่น หรือมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการกักตุน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน