คนไทยเลิกกรอก "ใบ ตม.6" ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

คนไทยเลิกกรอก "ใบ ตม.6" ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

คนไทยเลิกกรอก "ใบ ตม.6" ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

รูปข่าว : คนไทยเลิกกรอก "ใบ ตม.6" ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่ง คสช.มาตรา 44 ยกเลิกใบ ตม.6 เฉพาะคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ต้องกรอกบัตรผ่านเข้า-ออกประเทศ เพื่อลดความแออัดในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เริ่มพรุ่งนี้ (16 ก.ย.)

วันนี้ (15 ก.ย.2560) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ยกเลิกใบ ตม.6 อำนวยความสะดวกการผ่านเข้า-ออก นอกประเทศสำหรับคนไทยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช.เพื่อยกเลิกใบ ตม.6 สำหรับชาวไทยแล้ว

โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบญษา และมีผลบังคับใช้วันที่ 16 ก.ย.นี้ เพราะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินการก่อน วันที่ 1 ต.ค.นี้ อย่างที่เคยได้ประกาศไว้

พร้อมย้ำว่าการยกเลิกใบ ตม.6 ครั้งนี้ มีผลเฉพาะคนไทย ไม่รวมชาวต่างชาติ ดังนั้นชาวไทยที่จะเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจึงไม่ต้องกรอกใบ ตม.6 นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้ เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแก้ปัญหาคอขวด ลดภาระความล่าช้าในการเข้าออกเมือง

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีนี้ ว่าโดยปกติแล้ว ใบ ตม.6 จะมีรายการในบัตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ 1.ชื่อ นามสกุล2.สัญชาติ 3.วัน-เดือน-ปี-เกิด 4.เลขที่หนังสือเดินทาง 5.เลขที่การตรวจลงตรา (วีซ่า) 6. เพศ 7.ที่อยู่ 8.เที่ยวบิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สำหรับคนไทยสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์อยู่แล้ว ส่วนเที่ยวบินสามารถดูจากบัตรที่นั่งของผู้ที่เดินทาง

 

 

และแม้จะยกเลิกใบ ตม.6 แต่ขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อผู้โดยสารคนไทยจะเดินทางเข้าหรือออก นอกราชอาณาจักร ก็ยังต้องยื่นหนังสือเดินทางพร้อมกับบัตรที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม. ตามปกติ

ส่วนช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ผู้โดยสารคนไทยจะนำหนังสือเดินทางเข้าเครื่องอ่าน และใช้บัตรที่นั่งที่มีรหัสบาร์โคดสแกนที่เครื่อง หากไม่มี ก็ใช้วิธีกดหมายเลขเที่ยวบินเอง ซึ่งหากผู้โดยสารคนใดมีประวัติอยู่ในฐานข้อมูลระบบบัญชีเฝ้าดู หรือบัญชีต้องห้าม เครื่องตรวจหนังสือเดินทางทั้งช่องปกติและช่องตรวจอัตโนมัติ ก็จะไม่ให้ผ่าน จนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำปลดล๊อคในระบบ

 

กลับขึ้นด้านบน