น้ำลำทาวทะลักเข้าท่วม 5 ชุมชน ย่านเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิ

น้ำลำทาวทะลักเข้าท่วม 5 ชุมชน ย่านเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิ

น้ำลำทาวทะลักเข้าท่วม 5 ชุมชน ย่านเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิ

รูปข่าว : น้ำลำทาวทะลักเข้าท่วม 5 ชุมชน ย่านเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิน้ำจากลำทาวไหลทะลักเข้าท่วม 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2560 ชาวบ้าน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง ทั้งชุมชนโนนสาทร ชุมชนหนองบ่อ ชุมชนโนนสมอ ชุนชนกุดแคนและชุมชุนเมืองเก่า ต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันอย่างอลม่าน หลังน้ำลำทาวทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ ของ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สูงกว่า 1เมตร มีบ้านเรือนประชาชนกว่า 400 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต้องเร่งนำกระสอบทรายขนาดใหญ่มาปิดกั้นน้ำตรงลำห้วยเสว และเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ลำห้วยกุดแคนและลำห้วยเสว

กลับขึ้นด้านบน