26 ก.ย.นี้นัดถกปลดล็อค 39 อาชีพสงวนที่คนไทยเมิน

26 ก.ย.นี้นัดถกปลดล็อค 39 อาชีพสงวนที่คนไทยเมิน

26 ก.ย.นี้นัดถกปลดล็อค 39 อาชีพสงวนที่คนไทยเมิน

รูปข่าว : 26 ก.ย.นี้นัดถกปลดล็อค 39 อาชีพสงวนที่คนไทยเมิน

กระทรวงแรงงาน เตรียมเชิญตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและบริการ หารือประเด็นปลดล็อคอาชีพสงวน 39 อาชีพของคนไทยที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ในวันที่ 26 ก.ย.2560 เพื่อเตรียมยกร่างกฎกระทรวงแรงงานต่อไป

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงแรงงานเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนแก้ไขงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ จำนวน 39 งาน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เสนอให้เพิ่มอาชีพในส่วนที่คนไทยไม่ทำ โดยให้คนต่างด้าวสามารถทำได้ ได้แก่ งานประเภทก่อสร้าง เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างไม้, งานในร้านอาหาร เช่น พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยแคชเชียร์, กรรมกรในตลาดสด เช่น พนักงานขนผักและขนของ, พนักงานขายของหน้าร้าน, งานในปั๊มน้ำมัน เช่น พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเก็บเงิน และงานโรงงาน เช่น ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ

อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุอีกว่า ในวันอังคารที่ 26 ก.ย.2560 กรมการจัดหางานจะเชิญผู้เกี่ยวข้องในงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมภัตตาคารไทย สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้แทนผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีก รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นว่างานใดสมควรสงวนไว้ให้คนไทยทำต่อไป และงานใดที่คนไทยไม่ทำแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวสามารถทำงานได้และให้นักลงทุนสามารถเข้ามาดำเนินการได้โดยสะดวกและถูกต้องตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน