เยาวชนไทยต่ำกว่า 20 ปี เล่นพนันออนไลน์ร้อยละ 40

เยาวชนไทยต่ำกว่า 20 ปี เล่นพนันออนไลน์ร้อยละ 40

เยาวชนไทยต่ำกว่า 20 ปี เล่นพนันออนไลน์ร้อยละ 40

รูปข่าว : เยาวชนไทยต่ำกว่า 20 ปี เล่นพนันออนไลน์ร้อยละ 40

ผลสำรวจศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่าเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีประสบการณ์เล่นการพนันมากถึงร้อยละ 40 ขณะที่ธุรกิจการพนันขยายวงไปในสื่อออนไลน์มากขึ้น และเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย

วันนี้ (20 ก.ย.2560) เวทีเสวนาหัวข้อ "เยาวชนไทยจะอยู่อย่างไรในสังคมนิยมเสี่ยง (พนัน) " เป็น การระดมความเห็นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างกลไกให้สังคมไทยห่างไกลการพนัน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันธุรกิจการพนันขยายวงกว้างไปยังสื่อออนไลน์มากขึ้น ทั้งเล่นผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์เข้าถึงได้ง่ายเล่นได้ตลอดเวลา เพราะมีโปรโมชั่นชักจูงใจ

ขณะที่ผลสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ล่าสุดพบว่าเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี มีประสบ การณ์การเล่นพนันแล้วร้อยละ 40 ขณะที่คนไทยที่เล่นพนันร้อยละ 60 เริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี แสดงให้เห็นว่าการพนันกับเยาวชนเป็นสิ่งที่ใกล้กันมาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรต้องช่วยกันปกป้องดูแลเด็กและเยาวชน ไม่ให้เป็นนักพนันหน้าใหม่ โดยภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหาและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ



นายมานพ แย้มอุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นปัญหารากเหง้าที่ลำพังเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขได้ ผู้มีหน้าที่สื่อต้องคอยตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย ต้องทำงานพร้อมๆกัน

น.ส.สุวนัน ลีลาขจรจิต แกนนำเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ขณะนี้สื่อออนไลน์ ก้าวไปไกลมาก และเทคโนโลยี การพนันในยุคดิจิทัลจึงเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลแก้ไม่ตก เยาวชนกลายเป็นเหยื่อและเข้าถึงง่าย เช่น มีแอพ พลิเคชันให้โหลด สอนวิธีเล่น จึงเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ปิดเว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบ

 

กลับขึ้นด้านบน