คป.ตร.ค้านตำรวจ "สืบสวนสอบสวน" สังกัด สตช.

คป.ตร.ค้านตำรวจ "สืบสวนสอบสวน" สังกัด สตช.

คป.ตร.ค้านตำรวจ "สืบสวนสอบสวน" สังกัด สตช.

รูปข่าว : คป.ตร.ค้านตำรวจ "สืบสวนสอบสวน" สังกัด สตช.

คป.ตร.ออกแถลงการณ์ ขอให้ คกก.ปฏิรูปตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ด้วยการแยกงานสอบสวนเป็นอิสระจากตำรวจ สืบเนื่องจากมติเห็นชอบล่าสุด งานสืบสวนและสอบสวนอยู่ในระบบเดียวกันและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 6 เรื่องขอให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ด้วยการแยกงานสอบสวนเป็นอิสระจากตำรวจ สืบเนื่องจากมติเห็นชอบล่าสุด งานสืบสวนและสอบสวนอยู่ในระบบเดียวกัน และยังคงสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สาระสำคัญของแถลงการณ์ฉบับที่ 6 ของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ โดย น.ส.สมศรี หาญอนันทสุข และนายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์นั้น อ้างอิงถึงการแถลงข่าวของ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่เปิดเผยถึงมติที่ประชุม 2 ประเด็น คือการคงงานสืบสวนและสอบสวนไว้ในระบบเดียวกัน และยังคงสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่จะออกแบบให้มีความอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายตำรวจ สามารถสั่งการหรือแทรกแซงการสอบสวนได้แต่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) มีความเห็นแย้ง 3 ประเด็น คือ โดยประเด็นแรก คือการแยกงานสอบสวนออกจากสืบสวน ไม่ใช่การแยกระบบการทำงานที่ตัดขาดออกจากกัน แต่การให้งานสอบสวนแยกออกมาเป็นอิสระเท่านั้น ซึ่งงานสืบสวน เพื่อป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำรวจในลักษณะเดียวกับตำรวจสายตรวจ ก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิม

ประเด็นที่ 2 คือ ยังคงเห็นว่าการปฏิรูปตำรวจ จำเป็นต้องรื้อโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา เพื่อให้การแก้ไขเป็นมรรคและเป็นผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ซึ่งกรรมการปฏิรูปตำรวจ ไม่ควรหาเหตุหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปฏิรูปและประเด็นสุดท้ายเห็นว่าการคงให้งานสอบสวนอยู่กับตำรวจเหมือนเดิม ไม่มีปลักประกันถึงความเป็นอิสระได้ แม้จะยืยันถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนอื่นต่อไป โดย คป.ตร. เชื่อว่า ไม่มีวิธีปฏิบัติในการป้องกันการถูกแทรกแซง การสอบสวนคดีจากผู้บังคับบัญชาที่มีชั้นยศสูงกว่าได้

ทั้งนี้ คป.ตร. ยังคงเน้นย้ำว่า การแยกงานสอบสวนออกจากตำรวจ ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปตำรวจ จึงขอให้คณะกรรมการปฏิรูป และนายกรัฐมนตรีดำเนินการปฏิรูประบบงานสอบสวนให้เป็นไปตามหลักสากลและเสียงเรียกร้องของประชาชน

กลับขึ้นด้านบน