"กรมทางหลวง" สรุปยอดอุบัติเหตุเดือน ส.ค. เสียชีวิต 137 คน ลดลง 6 %

"กรมทางหลวง" สรุปยอดอุบัติเหตุเดือน ส.ค. เสียชีวิต 137 คน ลดลง 6 %

"กรมทางหลวง" สรุปยอดอุบัติเหตุเดือน ส.ค. เสียชีวิต 137 คน ลดลง 6 %

รูปข่าว : "กรมทางหลวง" สรุปยอดอุบัติเหตุเดือน ส.ค. เสียชีวิต 137 คน ลดลง 6 %

กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือน ส.ค.60 เสียชีวิต 137 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 682 คน ลดลงร้อยละ 6 สาเหตุหลักเกิดจากขับด้วยความเร็วเกินกำหนด

วันนี้ (22 ก.ย.2560) กรมทางหลวง สำนักอำนวยความปลอดภัย สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2560 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 766 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 137 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 682 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,057 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2559 และ 2560 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22 ผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 6 บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนดร้อยละ 67 (551 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิดร้อยละ 8 (62 ครั้ง) หลับในร้อยละ 8 (59 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่องร้อยละ 4 (31 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรงร้อยละ 61 (465 ครั้ง) ทางโค้งปกติร้อยละ 17 (127 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกันร้อยละ 7 (55 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อร้อยละ 32 (344 คัน) รถยนต์นั่งร้อยละ 24 (256 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ร้อยละ 12 (133 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุดร้อยละ 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20ร้อยละ และภาคใต้ร้อยละ 16

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 35 แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 48 ครั้ง จังหวัดตาก 35 ครั้ง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 ครั้ง ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลต่อไป

กลับขึ้นด้านบน