กรมควบคุมโรค-ชุดเฉพาะกิจ คสช.ร่วมบูรณาการตรวจสถานบันเทิงย่านลาดกระบัง

กรมควบคุมโรค-ชุดเฉพาะกิจ คสช.ร่วมบูรณาการตรวจสถานบันเทิงย่านลาดกระบัง

กรมควบคุมโรค-ชุดเฉพาะกิจ คสช.ร่วมบูรณาการตรวจสถานบันเทิงย่านลาดกระบัง

รูปข่าว : กรมควบคุมโรค-ชุดเฉพาะกิจ คสช.ร่วมบูรณาการตรวจสถานบันเทิงย่านลาดกระบัง

กรมควบคุมโรคร่วมกับชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช.ดำเนินการแบบบูรณาการตรวจสถานบันเทิงในเขตลาดกระบัง พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

วันนี้ (23 ก.ย.2560) เวลา 00.30 น. นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 ศอ.กต. นำโดยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ปปส. สรรพสามิต สน.ลาดกระบัง กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบย่านสถานบริการดิโอโซน ข้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการร้าน Chic bar และร้าน Climax ซึ่งได้รับการการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักศึกษาว่ามีสถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงหอพักนักศึกษา เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

 

นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า จากการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่าสถานประกอบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยพบการกระทำผิดตามมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคล ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาตรา 30 (3) จัดโปรโมชั่นลดราคาส่งเสริมการขาย และมาตรา 32 มีการโฆษณา แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังพบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 16 คน และพบบุคคลผู้ไม่พกบัตรประชาชน จำนวน 14 คน

 

 

จากการลงตรวจครั้งนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาและเยาวชน โดยเฉพาะมีเยาวชนที่เป็นผู้หญิงจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสอดส่องดูแลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน นักศึกษาโดยรอบสถานศึกษา

 

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

 

กลับขึ้นด้านบน