ญี่ปุ่นเปิดให้บริการ "ยืมแพะ" กำจัดหญ้า-วัชพืช

ญี่ปุ่นเปิดให้บริการ "ยืมแพะ" กำจัดหญ้า-วัชพืช

ญี่ปุ่นเปิดให้บริการ "ยืมแพะ" กำจัดหญ้า-วัชพืช

รูปข่าว : ญี่ปุ่นเปิดให้บริการ "ยืมแพะ" กำจัดหญ้า-วัชพืช

ญี่ปุ่นนิยมใช้แพะกำจัดหญ้าและวัชพืชมากขึ้น ขณะที่บริษัทเอกชนเริ่มเปิดให้บริการ "ยืมแพะ" ราคาตัวละ 15,000 เยน หรือประมาณ 4,430 บาทต่อเดือน

การใช้แพะในการกำจัดหญ้าและวัชพืชได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ตั้งแต่ลานจอดรถ สถานศึกษา ไปจนถึงโรงพยาบาล เนื่องจากแพะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้ โดยแพะโตเต็มวัย 3 ตัว แต่ละตัวจะกินหญ้าและวัชพืชได้ 6 กิโลกรัมต่อวัน ภายในเวลาประมาณ 5 เดือน แพะสามารถกำจัดหญ้าและวัชพืชได้ 4 พันตารางเมตร ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมาก แม้จะต้องใช้เวลานานกว่าการใช้แรงงานมนุษย์

ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเริ่มหันมาให้บริการยืมแพะสำหรับการกำจัดวัชพืช อย่างในกรณีของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองโยโกฮามาของญี่ปุ่น ได้จดสิทธิบัตรระบบการกำจัดวัชพืชด้วยการใช้แพะให้แทะเล็มหญ้าในสถานที่ต่างๆ ค่าบริการอยู่ที่ตัวละ 15,000 เยน หรือประมาณ 4,430 บาทต่อเดือน

 

 

กลับขึ้นด้านบน