ก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 95

ก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 95

ก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 95

รูปข่าว : ก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 95

รองนายกฯ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ และอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด วันที่ 10 ต.ค.นี้

ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง

การติดตั้งกรอบบานฉากบังเพลิงแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปิดทองประดับกระจก ครุฑฉัตร เทพชุมนุม นาค-ราวบันได และสัตว์หิมพานต์แล้วเสร็จ รวมถึงการก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรม ทิม ศาลลูกขุน ทับเกษตร ภาพรวมงานก่อสร้างคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 95 และดำเนินการเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนด ทำให้ช่าง มีเวลาเก็บรายละเอียดมากขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ กล่าวว่า งานก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จากนั้นจะตรวจสอบ และเก็บรายละเอียดปราณีตศิลป์

ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม ปู-บล็อกพื้นลานใกล้แล้วเสร็จ สระอโนดาต ทาผิวและวางระบบทั้งหมด พร้อมตั้งโขดหินจำลอง ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา ฉาบสีคันนา ปลูกหญ้าแฝก ยางนา มะม่วงมหาชนก และกรมการข้าว ลงต้นข้าวแล้วเสร็จ ส่วนพื้นที่ตามจุดต่างๆ เริ่มนำไม้กระถาง มาวางตกแต่งแล้ว

สำหรับงานจัดสร้างพระเมรุมาศจะแล้วเสร็จทั้งหมด ตามกำหนดการ คือวันที่ 10 ตุลาคม เพื่อเตรียมพร้อม ซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 12 และ 17 ต.ค.ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายพระบรมศพในวันที่ 18 ต.ค.

รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ และอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด วันที่ 10 ต.ค.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน