สปส.ยืนยันมีแค่ 6 โรคไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม

สปส.ยืนยันมีแค่ 6 โรคไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม

สปส.ยืนยันมีแค่ 6 โรคไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม

รูปข่าว : สปส.ยืนยันมีแค่ 6 โรคไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม

สปส.ยืนยันแค่ข่าวลือ จะทบทวนเพิ่มโรคที่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ระบุยังมีเพียง 6 โรคที่ไม่ให้การคุ้มครอง เช่น ศัลยกรรม การรักษาภาวะมีบุตรยาก การเปลี่ยนเพศ ผสมเทียม เป็นต้น

วันนี้ (26 ก.ย.2560) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนที่ขอให้สำนักงานประกันสังคมทบทวน 14 โรค และการบริการที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคมได้ รวมทั้งข้อเสนอเรื่องส่งเสริมสุขภาพ โดยยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบด้าน อาจต้องมีการปรับรูปแบบการจัดสิทธิประโยชน์ทดแทน การจัดระบบบริการทางการแพทย์ และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ขณะนี้มีเพียง 6 กรณีเท่านั้นที่สำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 6 โรค ได้แก่ 1.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง 3.การรักษาภาวะมีบุตรยาก 4.การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น 5.การเปลี่ยนเพศ 6.การผสมเทียม ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่นๆ ของประเทศไทย

6 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

6 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

นายสุรเดช กล่าวว่า นอกจากนี้ยังคงให้ความคุ้มครองการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่มีความจำเป็น และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน เกินกว่า 180 วัน ใน 1 ปี สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อบำบัดทดแทนไต ทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย  

รวมทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรม  

กลับขึ้นด้านบน