ไปรษณีย์กลางบางรัก แจกโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ "รัชกาลที่ 9"

ไปรษณีย์กลางบางรัก แจกโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ "รัชกาลที่ 9"

ไปรษณีย์กลางบางรัก แจกโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ "รัชกาลที่ 9"

รูปข่าว : ไปรษณีย์กลางบางรัก แจกโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ "รัชกาลที่ 9"

ไปรษณีย์ไทย แจกโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ จนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ ในงานนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ที่ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัย และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปรษณีย์ไทย ได้จัดนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยคัดสรรแสตมป์ในชุดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ 9 จำนวนแสตมป์ทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ นำเสนอในประเด็นที่แตกต่างจากนิทรรศการอื่น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถจดจำได้ง่าย ภายใต้หัวข้อ “2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะนำเสนอเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ เล่าเรื่องผ่านวิดีทัศน์ แอนิเมชั่น และแสตมป์ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่

 

 

โซนที่ 1 “5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย” บทเกริ่นนำของนิทรรศการที่เริ่มต้นด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2493 เปรียบเป็นคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยและทรงรักษาไว้ตลอดพระชนม์ชีพ ในนิทรรศการได้นำแสตมป์ที่บันทึกเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญของคนไทย ที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงไว้ในห้องดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ

โซนที่ 2 “2 พระองค์ คู่พระบารมี” ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส โดยจัดแกลอรี่ภาพแสตมป์ของทั้ง 2 พระองค์ และวิดีโอ ที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กันเสมอมาเพื่อให้ผู้ชมปลาบปลื้ม มีความสุข และระลึกถึง 2 พระองค์ที่ทรงเป็นคู่พระบารมีที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

โซนที่ 3 “4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร” นำเสนอเนื้อหานับแต่การเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศครั้งแรก พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ นำมาซึ่งพรราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกท้องถิ่น โดยการนำเสนอแกลอรี่ภาพ 2 พระองค์ประทับบนรถไฟพระที่นั่งสัญลักษณ์ของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั้ง 4 ภาค ภาพ 2 พระองค์ เสด็จฯ ท่ามกลางราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังมีการประดับตกแต่งด้วยแสตมป์ที่สะท้อนถึงการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ ของประเทศไทย

โซนที่ 4 “9 ทำ เพื่อพสกนิกร” นำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการสำคัญ 9 โครงการอันเป็นประจักษ์พยานในการ “ครองแผ่นดินโดยธรรม” เพื่อสร้าง “ประโยชน์” และ “ความสุข” ให้แก่ “มหาชนชาวสยาม” โดยการนำเสนอด้วยภาพกราฟิกบนจอ LED ขนาด 6 เมตร เป็นภาพกราฟิกจากภูเขาถึงทะเลและภาพแสตมป์ที่บันทึกโครงการอันทรงคุณค่าจากการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ เช่น แสตมป์โครงการฝนหลวง แสตมป์โครงการชั่งหัวมัน แสตมป์โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น

โซนที่ 5 “3 คำสอน ศาสตร์พระราชา” นำเสนอเนื้อหาแนวพระราชดำริในการ “พัฒนา”งานด้านต่าง ๆ ที่นำมาสู่บทสรุปของนิทรรศการ 3 คำสอนของ “พ่อ” คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อันเป็นหลักการที่ผู้ชมจะสามารถน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การงาน เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ “ตามรอยพ่อ” ห้องนิทรรศการนี้ จัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักคำสอนของศาสตร์พระราชา”

นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบสุดพิเศษ เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ทั้งหมด 5 ดวง ได้แก่

 

แสตมป์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดราคาดวงละ 5 สตางค์ (ชุด 1)

 

แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม ชนิดราคาดวงละ 5 สตางค์ (ชุด 2)

 

แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม ชนิดราคาดวงละ 5 บาท (ชุด 3)

 

แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม ชนิดราคาดวงละ 40 บาท (ชุด 4)

 

แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 แบบพระพักตร์ตรง ชนิดราคาดวงละ 20 บาท (ชุด 5)

 

พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประชาชนไทยในโอกาสต่างๆ มาจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ดที่ระลึก โดยทำการจัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัดสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อฯ เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรรัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก จนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น. ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ THP Contact Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

กลับขึ้นด้านบน