ชาวบ้านบ่อกรูด จ.ราชบุรี เปลี่ยนป่าช้าเป็นป่าชุมชน

ชาวบ้านบ่อกรูด จ.ราชบุรี เปลี่ยนป่าช้าเป็นป่าชุมชน

ชาวบ้านบ่อกรูด จ.ราชบุรี เปลี่ยนป่าช้าเป็นป่าชุมชน

รูปข่าว : ชาวบ้านบ่อกรูด จ.ราชบุรี เปลี่ยนป่าช้าเป็นป่าชุมชน

ชาวบ้านบ้านบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี พัฒนาพื้นที่ป่าช้าเก่า เป็นป่าชุมชน สร้างธนาคารต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างรายได้ให้ชุมชน

ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ช่วยกันดูแลต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกบนพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ขนาด 2 ไร่ ในอดีตที่ดินแปลงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อน คนในชุมชนเกรงว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไป จะทำให้เป็นพื้นที่รกร้างไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาเป็นป่าชุมชน สร้างธนาคารต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

ป่าชุมชนผืนนี้ชาวบ้านได้ลงมติประชาคมหมู่บ้านร่วมกันเพื่อจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท จากโครงการตำบลละ 5 ล้านของรัฐบาลมาใช้ โดยแบ่งเป็นค่าขุดบ่อน้ำ เพื่อนำน้ำมารดต้นไม้และรักษาระบบนิเวศ รวมไปถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับบริโภคในชุมชน

นอกจากนั้นยังมีไม้ยืนต้น อาทิ ไม้พะยูง สัก ไม้ประดับ อาทิ เหลืองปรีดียาธร หูกระจง สนอินเดีย และพืชล้มลุก อาทิ ฟักทอง มะเขือ ฟัก น้ำเต้า ป่าชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส.ซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งกองทุนที่สำคัญของชาวบ้านบ่อมะกรูด ให้สามารถนำไปบริหารจัดการโครงการอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

กลับขึ้นด้านบน