ฝึกซ้อมพลฉุดราชรถ 3,000 คนในขบวน "พระบรมราชอิสริยยศ"

ฝึกซ้อมพลฉุดราชรถ 3,000 คนในขบวน "พระบรมราชอิสริยยศ"

ฝึกซ้อมพลฉุดราชรถ 3,000 คนในขบวน "พระบรมราชอิสริยยศ"

รูปข่าว : ฝึกซ้อมพลฉุดราชรถ 3,000 คนในขบวน "พระบรมราชอิสริยยศ"

กรมสรรพาวุธทหารบก ฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 3,000 คน เตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (28 ก.ย.2560) กรมสรรพาวุธทหารบก ฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำลังเข้าร่วมฝึกซ้อมมากกว่า 3,000 คน 

การฝึกซ้อมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่กำลังพลฉุดชักราชรถในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ 1-3 มาฝึกซ้อมร่วมกัน จากทั้งหมด 6 ริ้วขบวน เพื่อความพร้อมเพรียง งามสง่า และสมพระเกียรติสูงสุด 

กำลังพลฉุดชักอาสา จากกรรมสรรพาวุธทหารบก ฝึกกราบถวายบังคมอย่างพร้อมเพรียงตามท่าพื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มฉุดชักราชรถ ราชยาน และเกรินบันไดนาค ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ 1-3 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 การฝึกซ้อมวันนี้ นับเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างใกล้เคียงสถานที่จริง มีกำลังพลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 3,000 คน มาฝึกซ้อมร่วมกันโดยจำลองการฝึกริ้วขบวนตามหมายกำหนดการงานพระราชพิธี

โดยริ้วขบวนที่1 เป็นการซ้อมอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ โดยพระยานมาศสามลำคาน และเสลี่ยงกลีบบัว โดยใช้กำลังพลฉุดชักจากกรมการขนส่งทหารบก แล้วไปเทียบเกรินบันไดนาค พระมหาพิชัยราชรถ

เข้าสู่ริ้วขบวนที่ 2 คือการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งเป็นการซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำ และพระมหาพิชัยราชรถ ใช้กำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรม ที่มาร่วมซ้อม ถือเครื่องสูงประกอบพระมหาพิชัยราชรถ จากนั้นกำลังพลฉุดชักได้ อันเชิญพระโกศทองใหญ่จำลอง ลงจากพระมหาพิชัยราชรถก่อนเข้าสู่ริ้วขบวนที่ 3 คือ การเวียนอุตราวัตร หรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ ก่อนอัญเชิญพระโกศทองใหญ่เทียบราชรถปืนใหญ่ และอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

จะเห็นได้ว่า การฝึกซ้อมย่อยในครั้งนี้ ได้จำลองพระโกศทองน้อย พระยานมาศสามลำคาน ยานพาหนะที่ใช้แทนพระมหาพิชัยราชรถ น้ำหนักกว่า10 ตัน รวมทั้งเส้นทางในการฝึกให้เสมือนกับวันจริงมากที่สุดโดยหลังจากนี้จะมีกำหนดซ้อมย่อยอีกครั้งในพื้นที่จริง คือวันที่ 7และ 14 ต.ค.นี้ บริเวณท้องสนามหลวง

 

กลับขึ้นด้านบน