สศค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน ก.ย.ดีขึ้นทุกภาค

สศค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน ก.ย.ดีขึ้นทุกภาค

สศค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน ก.ย.ดีขึ้นทุกภาค

รูปข่าว : สศค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน ก.ย.ดีขึ้นทุกภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกันยายน 2560 ดีขึ้นทุกภูมิภาค สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจส่งสัญญาณดีขึ้น

วันนี้ (28 ก.ย.2560) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2560 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) เป็นการประมวลการคาดการณ์เศรษฐกิจในหลากหลายมิติ ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การจ้างงานและการลงทุน โดยมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 หากมากกว่า 50 ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หากต่ำกว่า 50 ถือว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลง

โดยผลการสำรวจล่าสุด ประจำเดือนกันยายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในระดับที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ซึ่งอยู่ที่ 87.9 จากดัชนีแนวโน้มที่ดีขึ้นของภาคบริการ ซึ่งอยู่ที่ 97.7 โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่พบว่าหลายจังหวัดเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนภายในภูมิภาค ส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง ตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีแนวโน้มการลงทุนอยู่ในระดับสูงที่ 98.6

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ 82.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากด้านการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มสดใส เนื่องจากหลายจังหวัดในภูมิภาคจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ดัชนีแนวโน้มภาคบริการของภูมิภาค ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 97.6 ประกอบกับแนวโน้มด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนมีทิศทางที่ดีตามจำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มของการผลิตภาคบริการ อุตสาหกรรมและการลงทุนภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงส่งสัญญาณดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 75.7

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ 74.9 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการ ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 85.1 โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและค้าปลีกค้าส่งที่มีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากหลายจังหวัดจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยว รวมถึงภาคเกษตรที่มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ 71.3 ตามแนวโน้มที่ดีของภาคบริการ นำโดยการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ จากแนวทางการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ เช่นเดียวกับแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ 70.6 ตามแรงสนับสนุนจากแนวโน้มของภาคการจ้างงานภายในภูมิภาค ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีที่ 86.7 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายจังหวัดและแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักของภูมิภาค นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 61.5 จากแนวโน้มในภาคการจ้างงาน ส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ที่ 81.8 เนื่องจากภาคการผลิตมีการเพิ่มกำลังการผลิต

 

กลับขึ้นด้านบน